Nieuwsbrief 9

Walk for water

Overmorgen, donderdag 22 maart, doen wij mee aan de actie “Walk for water”.  Concreet houdt dit in dat de kinderen een eind moeten stappen om aan het nodige water te raken om ’s middags te kunnen drinken bij hun eten.  Voor ons een eenmalige gebeurtenis, voor anderen jammer genoeg een dagelijkse  noodzaak!  De kleuters gaan hun water halen in de bibliotheek van Sint-Agatha-Berchem, de lagere school in de sporthal en dit na de voormiddagspeeltijd.

Mogen we daarom vragen dat alle kinderen donderdag een leeg plastiek flesje of een lege drinkbus meebrengen?

Gele kaarten, rode kaarten

Blijkbaar zijn er voor ouders nog onduidelijkheden rond de gele en rode kaarten. Kinderen die zich niet houden aan de schoolregels krijgen een verwittiging met een gele kaart.  Naargelang de leeftijd van het kind of de specifieke noden van een kind gaan hier nog mondelinge waarschuwingen / gesprekken aan vooraf.  Is het nodig dat een kind 2 gele kaarten krijgt binnen dezelfde week, dan wordt deze omgezet naar een rode kaart.  Omdat niet alle “overtredingen” even zwaar zijn en we u als ouder goed willen informeren, noteren we de reden op de rode kaart.  Gaat het echter om een zware fout zoals opzettelijk pijn doen, stuk maken of zeer onbeleefd gedrag, dan krijgt het kind onmiddellijk een rode kaart in de plaats van een gele.  We merken dat de discipline is weergekeerd op school en dat dit resulteert in een beter leerklimaat.  Een school heeft nood aan duidelijke afspraken en regels!

We bespreken systematisch met de kinderen waarom ze een rode kaart kregen, hoe ze daar zelf over denken en hoe ze een volgende keer kunnen / zullen reageren in eenzelfde situatie.  Daarnaast worden kinderen ook aangemoedigd door een extra speeltijd  ’s namiddags als ze zich goed gedragen, de volgende is gepland op donderdag 29 maart.  Als we na 3 rode kaarten u als ouder uitnodigen, is dit om samen te bespreken hoe en waarom uw kind storend gedrag vertoont op school en hoe we dit gedrag positief kunnen ombuigen.

De leerkrachten die toezicht doen op de speelplaats, in de eetzaal, in de gangen en tijdens de opvang delen de kaarten uit indien nodig.  In de klas heeft elke leerkracht zijn of haar beloningssysteem dat los staat van deze gele en rode kaarten (dikke duim, zonnetje, groene kaart,…).

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij de leerkrachten of de directie.

Oudercontact lagere school donderdag 29 maart

Donderdag 29 maart krijgen de leerlingen van de lagere school hun derde rapport van dit jaar.  U kan dit rapport ’s avonds bespreken met de leerkracht.  Gelieve het strookje in te vullen en terug te bezorgen tegen maandag 26 maart.

Klusjesdag

Zaterdag 31 maart starten we de paasvakantie actief!  Er staan heel wat klusjes op het programma die we samen met de leerkrachten en ouders willen realiseren.  In het briefje dat u hierover reeds ontving vroegen we u om te antwoorden op 19 maart, dit moest echter 26 maart zijn.  Heeft u dus tijd en zin, laat het ons dan weten, u bent van harte welkom!

Lentewandeling

Houdt u van een mooie gezellige wandeling? Heeft u zin in een ontspannen dagje met uw kind, andere ouders en leerkrachten? Hou dan alvast zondag 22 april vrij want dan plant het oudercomité de jaarlijkse lentewandeling! Meer info volgt later.

Personeelsweetjes

Ook juf Veerle (zedenleer) is zwanger en zal na de paasvakantie in zwangerschapsverlof gaan.  Wij zoeken een vervanger voor haar lessen.

Parking

U heeft het gemerkt : vorige week werden onze oude containers afgebroken en kwam de ruimte weer vrij als parking enkel voor het personeel.  Dit zal als gevolg hebben dat er meer plaats zal overblijven in de straten rondom de school om uw kind veilig af te zetten en naar school te brengen.  Mag ik u dringend verzoeken om u niet te parkeren voor poorten in de straat?  Gelieve ook niet de voetpaden en zebrapaden te belemmeren zodat de voetgangers veilig naar school kunnen komen.  De politie is de voorbije week al enkele keren komen patrouilleren, zij waken mee over de veiligheid van uw kind!