Enkele tips voor een vlotte start

Stilaan wordt het tijd om je peuter geleidelijk voor te bereiden op de eerste schooldag.  We vinden het zeer belangrijk dat er tijdens die voorbereiding reeds een band groeit tussen de school en de ouders.

Binnenkort zet uw kindje de grote stap naar de basisschool.  Iedere peuter is uniek en zal anders reageren op deze nieuwe situatie.  Daarom bieden wij de mogelijkheid voor uw kindje om in ons peuterklasje te komen wennen.  Zo kan uw peuter kennismaken met het klasje en met de andere kindjes en krijgt hij zijn eigen plekje in de klas. Bovendien kan hij/zij zich een beeld vormen hoe de ochtend in de peuterklas verloopt.

In samenwerking met het kinderdagverblijf leggen we ± 4 wenmomenten vast, die steeds doorgaan in de voormiddag van 8u50 tot 10u30.  Jullie worden tijdig op de hoogte gebracht van het waar en wanneer jullie kindje mag komen wennen.  Wij kijken er alvast naar uit om kennis
te maken met jullie peuter.

Bovendien zullen jullie, ouders, ook een uitnodiging krijgen om naar een infoavond te komen in de peuterklas.  Jullie kunnen dan in levende lijve ontdekken hoe het er in de peuterklas aan toe gaat.  Jullie zullen meteen zien dat alles hier op maat is van de kleinste peutertjes.