Praktische tips voor een vlot klasverloop

Het verheugt ons dat jullie voor het onderwijs van jullie kind op onze school een beroep doen.  We zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die jullie kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.

Als ouders dragen jullie echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van jullie kinderen.  Wij hopen dan ook dat jullie je kind aanmoedigen om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan te respecteren.  Wij hopen op een vlotte samenwerking, zodat de band “ouders – school” een steun kan zijn voor jullie kind.

Kleuters zijn niet leerplichtig.  Voor de algemene ontwikkeling is het echter belangrijk dat kleuters op regelmatige basis naar school komen.  Om een vlotte samenwerking van de klassen toe te laten, wordt van de ouders verwacht dat begin en einde van de schooluren gerespecteerd worden.  Jullie kindje vindt het zeker niet aangenaam een deel van de verwelkoming of andere activiteiten te missen.  Probeer dus elke dag je kleuter op tijd naar school te brengen, want kleuters die de hele dag nog “binnenvallen” werken zeer storend.

Peuters die nog niet zindelijk zijn, storen het klasgebeuren.  Als een kind consequent in zijn broek blijft doen de eerste 2 weken is het eigenlijk nog niet klaar om te functioneren in de klas.  De andere peuters moeten immers ook de kans krijgen om leuke activiteiten te beleven in de klas.  We zouden dan ook willen vragen om je verantwoordelijkheid als ouders op de nemen voor de bestwil van alle andere kinderen in de klas.