Tips voor thuis

Laat broertjes, zusjes en vriendjes vertellen over wat ze in de kleuterklas allemaal doen.  Je kan ook samen met je peuter af een toe eens een kijkje gaan nemen op de foto’s van het peuterklasje op smartschool.  De foto’s geven een mooi beeld van hoe het er in de klas aan toe gaat.

Wen je kind al aan het uur van het slapengaan.  De meeste 2,5-jarigen hebben nog zeker 12 uren slaap nodig!  Is je kind nog heel actief?  Bekijk dan samen een boekje voor het slapengaan.

Neem rustig afscheid van je kind.  Het is heel normaal dat kinderen de eerste weken huilen bij het afscheid.  Flink zijn hoeft dus niet!  Kort afscheid nemen maakt het echter makkelijker voor je kind.

Vertoon interesse voor je kind.  Vraag hoe het op school geweest is, hang tekeningen van je kind op in huis en geef je kind aanmoedigingen.  Verlang echter niet van je kind dat hij je alles vertelt van het dagverloop op school, want vaak is het nog te veel om te verwerken.  Laat je kind na school gewoon genieten van jouw aandacht.  Om jullie nieuwsgierigheid toch een beetje te bevredigen, kunnen jullie de avonturen van jullie kindje volgen via het wekelijkse nieuwsbriefje, alsook via de klasblogs waarop leuke anekdotes en heel veel foto’s gepubliceerd worden.

Als je peuter nog veel troost vindt in een knuffel of een tutje, dan mogen deze zeker mee komen naar de klas.  We proberen dit wel geleidelijk aan af te bouwen.

Zorg voor makkelijke kledij: geen broeksriemen, schoenen met velcro-plakkers, …

Zorg voor voldoende reservekleding in de tas van je kind.  Een ongelukje is gauw gebeurd.  Ook kindjes die al zindelijk zijn kunnen nog eens een ongelukje hebben, morsen met hun drankje of in een plas vallen…

Je mag foto’s meegeven van familie, huisdieren, … Deze krijgen in onze boekenhoek een plaatsje zodat je peuter, wanneer hij er behoefte aan heeft, de foto’s rustig kan bekijken en er trots over kan vertellen tegen de juf of een vriendje.

In onze school werken we gericht rond taal.  Het is uiteraard belangrijk
dat hieraan ook thuis aandacht besteed wordt.  Bijvoorbeeld via vrijetijds-activiteiten in het Nederlands, Nederlandstalige kinderliedjes beluisteren, Nederlandstalige televisie bekijken (bvb. Ketnet), inschrijven in een Nederlandstalige bibliotheek.

Moedig je kind aan om zelfredzaam te worden.  Laat je kind zelf zijn jas aan- en uitdoen.

[flickr id=”6120672133″ thumbnail=”medium” overlay=”false” size=”small” group=”” align=”none”]

Laat je kind stappen.  Kinderen geraken zo gewend aan het stappen en ontwikkelen hun spieren.

Voor de ontwikkeling van je kind is het belangrijk dat je kind elke dag en op tijd naar school komt.