Voor het eerst naar de kleuterschool

Kleuters kunnen we inschrijven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.
Ze mogen dan naar school komen vanaf het eerstvolgende instapmoment.  De instapdata zijn:

* de 1ste schooldag na de zomervakantie

* de 1ste schooldag na de herfstvakantie

* de 1ste schooldag na de kerstvakantie

* de 1ste schooldag van februari

* de 1ste schooldag na de krokusvakantie

* de 1ste schooldag na de paasvakantie

* de 1ste schooldag na hemelvaartsdag

Deze regeling geldt enkel voor kleuters van minder dan 3 jaar.  Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen de kleuters op elk ogenblik van het jaar naar school komen.

We zijn blij dat we jullie in de nabije toekomst in onze school mogen verwelkomen!