Lagere school

In de lagere school wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Ook de Franse taal en sociale vaardigheden komen aan bod.

Wat bieden wij meer: