Een gemotiveerd en bekwaam lerarenkorps

1ste Leerjaar    
Juf Cecile Van Wayenberghe  Juf Emmie Vreven

 

2de Leerjaar    
Meester Joachim Brems Juf Katleen Penne

 

3de Leerjaar    
Juf Mia Schoukens Juf Katrien Fonteyn

 

4de Leerjaar    
Juf Patricia Deneef Juf Emmie Vreven

 

5de Leerjaar    
Juf Lisa Van Der Poten Juf Katrien Fonteyn

 

6e Leerjaar
Meester Ruben Luyten