MOS

Milieuzorg Op School (MOS) is een project waarbij de school doorheen verschillende schooljaren op een pedagogisch verantwoorde manier op zoek gaat naar maatregelen en acties om de school milieuvriendelijker te maken.

De leerlingen van het 5de leerjaar mochten in oktober 2012 ons eerste MOS-logo in ontvangst nemen.

We wilden een groenere school vol ontdekkingsmogelijkheden voor onze kinderen. Daarom ondernamen leerkrachten en leerlingen volgende acties:

Op donderdag 08 december 2011 werd het project voorgesteld aan de leerlingen. Dit gebeurde aan de hand van Piep, een vogel die uit een warm land naar hier is gevlogen en graag bij ons wil komen wonen. Maar Piep wil graag een aantal dingen veranderen in en rond de school. Om dat allemaal te bewerkstelligen heeft hij onze hulp nodig! Doorheen de komende maanden en jaren zullen alle leerlingen hard werken om onze school voor Piep, en voor onszelf, om te toveren tot een uitdagend stukje groen te midden van de stad! Piep is heel blij dat wij hem zullen helpen en hij bracht ons alvast een klein bedankje!