Bij ziekte

Wanneer uw kind gedurende de dag koorts maakt, wordt u op de hoogte gebracht en dienen wij siroop toe vanaf 38,5°op voorschrift van uw arts. Wanneer de temperatuur niet afneemt of 39° en meer bedraagt bij de eerste meting wordt u gevraagd uw kind te komen afhalen.

Voor alle medicatie die in het kinderdagverblijf door ons moet worden toegediend, vragen wij een voorschrift van de arts, zo niet dienen wij de medicatie niet toe.  Verdere informatie hier over vindt u in het huishoudelijke reglement.

Indien uw kind na een ziekte terug komt is een medisch afwezigheidsattest vereist van datum tot datum.  Voor verdere informatie hieromtrent gelieve het huishoudelijk reglement te lezen.

Wij hebben graag dat u voor het nemen van de temperatuur een individuele thermometer meebrengt.

 

.