Activiteiten

Activiteiten

Iedere dag rond 9u is er een onthaalmoment. Het is voor je kind aangenaam als het dit moment met de andere kinderen mee kan beleven. Daarom willen we vragen om je kind in de mate van het mogelijke voor 9u te brengen.

Wanneer de andere begeleidsters aankomen, vervoegen zij de groep.

Na het onthaal is er vrij spel of een geleide activiteit.

Omdat de kinderen in het kinderdagverblijf alles moeten delen met de andere kinderen, willen we ze toch ook iets van zichzelf geven. Daarom heeft ieder kind een eigen bed, kastje in het onthaal en plaats om zijn tutje op te bergen. Al deze plaatsjes worden getekend met een foto van zichzelf en eventueel de naam, zodat ieder kind zijn eigen dingen snel herkent.

Wij hebben ook een “familiemuur”. Hiervoor zouden we u willen vragen om enkele foto’s van thuis mee te brengen van familieleden en/of huisdieren waar het kind erg mee vertrouwd is. Deze worden dan opgehangen op een plaatsje waar het kind er gedurende de hele dag kan naar gaan kijken als het hier behoefte aan heeft.

Bij de peuters zijn de activiteiten al wat uitgebreider. Toch willen we er nog geen kleuterklas van maken. Kinderen kunnen meedoen aan een activiteit, maar worden niet verplicht.

De activiteiten die hier gedaan worden zijn o.a. : puzzelen, parels rijgen, met plasticine of klei boetseren, verven, kleuren, scheuren, plakken, bouwen met blokken, zingen, dansen, muziek maken, naar verhaaltjes luisteren, ed. Dan zijn er nog de hoeken met imitatiespeelgoed (keukentjes met servies en bestek, poppen en poppenwagens, auto’s en garages)

Ons kinderdagverblijf beschikt gelukkig over een tuin die we zoveel mogelijk trachten te benutten. Ook in de winter. Zorg er daarom steeds voor dat uw kind een jasje en eventueel een muts en sjaal bij heeft. Voor de zomermaanden vragen we een zonnepet en zonnecrème ter bescherming.