Reglement

Geachte ouders,

We hopen dat u na lezing van dit reglement ervan overtuigd bent dat wij in ons kinderdagverblijf het beste willen bieden aan u en uw kind.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij erin zullen slagen om tot een prima samenwerking te komen.

Namens het team en de Leidinggevende.

 • Het kinderdagverblijf
 • Openingsuren en sluitingsdagen
 • Inschrijving
 • Opname
 • Ouderbijdrage
 • Betalingen
 • Aanwezigheid
 • Afwezigheid
 • Ziekte
 • Medicatie
 • Verzekering
 • Voeding
 • Hygiëne en kleding
 • Wiegendoodpreventie
 • Leidinggevende
 • Klachtenprocedure
 • Wet op de privacy
 • Algemeenheden