Opvang

De voor– en naschoolse opvang gebeurt door ‘GIBBON vzw’

Wij streven naar een kwaliteitsvolle opvang waarbij we trachten aandacht te schenken aan de behoefte van elk kind.

  • Praktisch
  • Activiteiten
  • Reglement
  • Personeel