Opvang

De voor– en naschoolse opvang gebeurt door ‘GIBBON vzw’ i.s.m. “Infano vzw”, afdeling “De Sterretjes”.

Wij streven naar een kwaliteitsvolle opvang waarbij we trachten aandacht te schenken aan de behoefte van elk kind.

  • Praktisch
  • Activiteiten
  • Reglement
  • Personeel