Activiteiten

Tijdens de opvang buiten de schooluren hebben de kinderen de keuze in vrij spel en waar mogelijk wordt aandacht besteedt aan het geven van spelimpulsen. Tijdens de woensdagnamiddag is er een gevarieerd activiteitenaanbod waarbij de verschillende expressievormen aan bod kunnen komen (knutselactiviteiten, dans, spel, beweging, kookactiviteiten, …).  Hiervoor wordt ook samengewerkt met Brede school Flamingo.

Ook op schoolvrije dagen wordt de opvang verzekerd en leggen we de nadruk op geleide (buiten)activiteiten, dit wordt steeds gecommuniceerd naar de ouders.

Hiernaast is huiswerkbegeleiding een belangrijke taak voor de begeleiding die werkt met lagere schoolkinderen.