Ouders

Als ouder bent u de eerste opvoeder van uw kind. Zodra uw zoon of dochter naar school gaat, wordt u een belangrijke partner in het onderwijs. Leerkrachten, directie, leerlingen en ouders maken immers samen (de) school. Uw betrokkenheid is dus heel belangrijk.

Oudercomité

Onze kinderen gaan naar school in GO! BS Zavelput. We vinden het als ouders belangrijk om betrokken te zijn bij de opvoeding van onze kinderen, dus ook bij de school. Daarom organiseren wij activiteiten samen met leraren, directie en leerlingen.

We hebben 4 doelstellingen:

  1. Ontmoeting tussen ouders mogelijk maken
  2. Helpende handen voorzien bij activiteiten van de school
  3. Geld inzamelen om de werking van de school te steunen
  4. Dialoog tussen school en ouders organiseren

Geplande activiteiten

Hoe kan jij helpen?

  1. Door mee te helpen tijdens een activiteit: bezorg ons je e-mailadres, dan verwittigen we jou wanneer we helpende handen nodig hebben;
  2. Door lid te worden van het Oudercomité: je organiseert een activiteit en neemt deel aan de vergaderingen (ongeveer 4 keer per jaar)

E-mail: directie@zavelput.be

met daarin:

Naam:

Ouder van:

Tel/GSM nr:

Wenst:  informatie ontvangen – deel te nemen aan activiteiten – actief lid te worden