Info

Naar het bos

Op MAANDAG 19/10 gaan we op stap naar het bos !

Vergeet geen regenlaarzen en regenjas mee te brengen voor uw kapoen!

k13105129

Liefs, juf Jessica

Puzzelen met Joséphine

In ons klasje wordt regelmatig gepuzzeld, samen met Joséphine.

Joséphine is gek op puzzels maken! Niet voor niets
heeft ze dus de bijnaam: Joséphine, de puzzelrups!

Aan de hand van onze puzzelrups kan juf het puzzel-
niveau van de peuters opvolgen. Op de muur
hangt een papieren versie van Joséphine.

Het lijfje van de rups bestaat uit verschillende
gekleurde cirkels. Elke kleur stelt een puzzelniveau voor:

* Niveau 1: insteekpuzzels

* Niveau 2: inlegpuzzels

* Niveau 3: inlegpuzzels met identieke
afbeeldingen van verschillende grootte

* Niveau 4: aankleedpuzzels

* Niveau 5: 2-delige puzzel

* Niveau 6: 4-delige puzzel

* Niveau 7: 6-delige puzzel

* Niveau 8: 9-delige puzzel

* Niveau 9: 12-delige puzzel

* Niveau 10: 16-delige puzzel

* Niveau 11: 4-delige blokpuzzel (16 zijden)

* Niveau 12: 24-delige puzzel

* Niveau 13: 6-delige blokpuzzel (24 zijden)

Telkens wanneer de peuters een nieuw puzzelniveau
bereikt hebben wordt hun foto op de juiste cirkel bevestigd
en krijgen ze via hun heen-en-weerschriftje een rupsje mee
naar huis in dezelfde kleur als het bereikte niveau.

Er wordt op regelmatige basis gepuzzeld in ons klasje.

Puzzelen is immers niet zomaar een leuke bezigheid. Door
te puzzelen worden intelligentie en handigheid gestimuleerd
en ontwikkelt uw kind een heleboel vaardigheden:
Leren observeren:

Welke kleuren passen bij elkaar? Waar is het bovenste stuk
van de puzzel? Waar is het andere stuk? Uw kind leert goed te
observeren door verschillende stukjes uit te proberen en met
elkaar te combineren. Wat een pret als de puzzel past!

Oplossingen leren zoeken

Uw kind leert oplossingsgericht nadenken bij het maken
van de puzzels. Het moet namelijk niet alleen naar de kleuren
en de tekeningen kijken. Alleen de stukjes die bij elkaar horen,
passen immers in elkaar. Dus als het ene stukje niet past,
moet uw kind een ander stukje proberen!

Motoriek verbeteren

Puzzels in elkaar leggen vraagt best wel wat handigheid.
Door vaak te puzzelen, wordt de fijne motoriek bevorderd
en de coördinatie tussen ogen en handen gestimuleerd.

Kennismaken met woordjes

De tekeningen op de puzzels dagen de peuters uit om erover
te vertellen. Op sommige van onze puzzels staat bij elke kleur-
rijke tekening het juiste woordje; dit nodigt jonge kinderen uit
om de voorwerpen te benoemen. Uw kind associeert een woord
met een tekening en zet zo zijn eerste stapjes in de
richting van letters leren herkennen.

Halloweenfeestje in de klas

Volgende week gaan we kriebelen met spinnetjes in de klas
en op vrijdag sluiten we de week af met een feestje, want
dan is het een weekje vakantie.  De kindjes mogen echter
NIET verkleed naar school
komen, maar mogen
wel iets lekkers meebrengen om te smullen.