Inschrijvingen

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2019-2020

De inschrijvingen in alle Nederlandstalige scholen van het gewoon basisonderwijs in Brussel verlopen via een gezamenlijke procedure.

Broers en zussen kunnen van 5 tot 16 november 2018 al inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel. Alle andere kinderen moeten aanmelden tussen 7 januari en 1 februari 2019.

Schrijf ook alle kinderen in, geboren in 2017. Ook als ze pas starten op 1 september 2020.

Een kort overzicht van de belangrijke data vindt u alvast hier:

Van 5 tot 16 november 2018 kunnen broers en zussen zich rechtstreeks inschrijven in de school voor geboortejaar 2017.  Oudere broers en zussen kunnen aangemeld worden, eveneens rechtstreeks in de school.  Na de aanmeldingsperiode krijgt u een bericht van toewijzing of van weigering.  U kan uw kind dan ofwel inschrijven of het op de wachtlijst laten plaatsen.

Van 7 januari tot en met 1 februari 2019 kunnen alle andere ouders hun kind aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be.

Aanmelden betekent een intentie tot inschrijving kenbaar maken.

Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de aanmeldingen geordend en de vrije plaatsen toegewezen.

Het resultaat ontvangt u half maart via een toewijzingsbericht per e-mail of per post. U kunt het toewijzingsresultaat ook steeds raadplegen op deze website.

In het toewijzingsbericht staat:

Op 23 mei 2019 starten de vrije inschrijvingen. Kinderen die werden aangemeld maar zich in geen enkele school konden inschrijven én kinderen die niet werden aangemeld, kunnen dan een plaats vinden. Let op: er zijn in deze periode niet veel plaatsen meer.

In deze periode moet u uw kind rechtstreeks in de school inschrijven. De inschrijvingen gebeuren dan volgens het principe van de chronologie: wie eerst inschrijft, heeft eerst plaats. Alle scholen organiseren inschrijvingen op 23 mei. Nadien bepaalt elke school autonoom of en wanneer zij inschrijvingen organiseert.

Welke documenten hebt u nodig om uw kind aan te melden en in te schrijven? Kijk op de website www.inschrijveninbrussel.be