Jaarkalender 2021-2022

Belangrijke data schooljaar 2021-2022

Woensdag 1 september 2021 Eerste schooldag
Maandag 6 september 2021 Infoavond voor 1Kb – 2K en 3K om 18u15

Infoavond voor L1-2-3-4-5-6 om 19u30

Maandag 13 september 2021 Foto’s schoolkalender
Maandag 13 – vrijdag 17 september 2021

Donderdag 16 september

Week van de mobiliteit

Profietsiat L5-L6

Woensdag 6 oktober 2021 Pedagogische studiedag – opvang 8 tot 16u
Dinsdag 12 oktober 2021 Scholenveldloop
Week van 25 oktober 2021 Rapport 1 + oudercontact lagere school
Maandag 1 – vrijdag 5 november 2021 Herfstvakantie
Donderdag 11 november 2021 Verlof: Wapenstilstand
Zondag 28 november 2021 Kunstendag voor kinderen in SAB
Donderdag 23 december 2021 Rapport 2 + oudercontact hele school
Maandag 20 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie vanaf 20/12/21
Woensdag 2 februari 2022 Pedagogische studiedag – opvang 8 tot 16u
Maandag 28 feb – 4 maart 2022 Krokusvakantie
Donderdag 31 maart 2022 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 4 – maandag 18 april 2022 Paasvakantie
Woensdag 27 april 2022 Pedagogische studiedag – opvang 8 tot 16u
Zaterdag 21 mei 2022 Schoolfeest
Woensdag 25 mei 2022

Donderdag 26 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 6 juni 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Woensdag 8 juni 2022

Verlof : Pinkstermaandag

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Dinsdag 28 juni 2022

Woensdag 29 juni 2022

Oudercontact

Proclamatie

Laatste schooldag : dinsdag 30 juni 2022 School eindigt om 12u! Geen opvang ’s namiddags!