Nieuwsbrief 1

Deze ochtend vlogen we het nieuwe schooljaar in.  Met ons jaarthema “Reis rond de wereld” hopen we heel wat te ontdekken!

Voor onze nieuwe leerlingen was het vandaag alvast een verkenning van nieuwe horizonten.  Welkom!

 

Tijdens de zomer werd ons kinderdagverblijf afgebroken.  Daar kan nu gestart worden met de heropbouw.  Ik wil even benadrukken dat de werfzone verboden toegang is voor onbevoegden.

Juf Malika kon haar lesuren bij ons jammer genoeg niet meer combineren met haar functie in de Vaartkapoen.  Juf Touria zal daarom les geven aan de leerlingen Islamitische godsdienst van L5 en L6.

Een nieuw schooljaar brengt ook de nodige afspraken en formaliteiten met zich mee. Deze zijn gebundeld in deze nieuwsbrief.

De invulstrookjes moeten ten laatste tegen donderdag 7 september met uw kind terug mee gegeven worden.

Wij wensen al onze leerlingen een goede start en een fijn schooljaar vol nieuwe bestemmingen toe!!!

De leerkrachten van het Zavelput-schoolteam
An Lefever, directeur

Het schoolteam

Directeur                 An Lefever

Secretariaat            Sylvia Van Geijs en Kim Scholiers

1Ka                 Juf Marijke en juf Sabine

1Kb                Juf Inge, juf Nele en juf Sabine

2K                   Juf Aniek, juf Nele en juf Katleen

3K                  Juf Linsey en juf Katleen

Kinderverzorgster Juf Sabine

1L                  Juf Stefanie en juf Emmie

2L                   Meester Joachim en juf Emmie

3L                   Juf Alisson en juf Mia

4L                   Juf Katrien en juf Patricia

5L                   Juf Lisa en juf Patricia

6L                               Juf Angelique en juf Patricia

Zorgcoördinator                Juf Inge

Lichamelijke opvoeding  Juf Mieke (1Ka – L2) en meester Anthony (L3-L6)

Zedenleer                            Juf Veerle

Katholieke Godsdienst     Juf Anja

Protestantse godsdienst  Juf Lieve

Islamitische godsdienst    Meester Remy (L1-L4) en juf Touria (L5-L6)

Opvang                                Kim, Karima en Ingrid

Onderhoudspersoneel    Nadia, Karima, Ewa en Youna
Klusjesman                          Youna

Begeleidster Onderwijscentrum Brussel        Kristien Driljeux

Infoavond op maandag 11 september

Om 18u15 nodigen we de ouders uit van de kinderen uit de LAGERE SCHOOL.

Om 19u30 worden alle ouders verwacht op onze speelplaats om informatie en afspraken op schoolniveau te verkrijgen van de directie.

Om 20u kunnen de ouders van de KLEUTERSCHOOL de leerkrachten dan volgen naar de klas.  Juf Marijke zal ook aanwezig zijn voor ouders die haar nog wensen te spreken.   Het einde wordt voorzien rond 21u.

Om deze infoavond vlot te laten verlopen, vragen we u om de kinderen niet mee te brengen.

Schoolreglement

Het schoolreglement werd aangepast volgens de nieuwe regelgeving en kreeg een nieuwe lay-out.  U vindt het schoolreglement hier: https://schoolreglement.g-o.be/r/8_110676-1/?year=2017

U vindt de link ook op onze website www.zavelput.be  bij “Weetjes” -> “Reglement”. Als u echter toch graag een papieren versie ontvangt, kan dit door een nota te schrijven in de agenda of een briefje te geven aan de leerkracht of het secretariaat.

Opdat uw kind officieel in onze school zou ingeschreven zijn, vragen wij uw instemming met het pedagogisch project van het GO! en het schoolreglement van 2016-2017  door het strookje 6 in te vullen (per kind!!) en ten laatste donderdag 7 september aan de meester of juf terug te bezorgen.

Schoolkalender

Net als vorig jaar gaan wij samen met het oudercomité een mooie schoolkalender maken met daarop alle relevante data zoals vakantieperiodes, oudercontacten, feesten,…  en deze te koop aanbieden.

Studie- en huiswerkbeleid

Wij voorzien huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag.

L1 van 16u tot 16u30

L2 tot L6 van 16u30 tot 17u00

De leerlingen 1ste, 2de,  3de en 4deleerjaar die op school blijven gaan hier verplicht naartoe, de kinderen van het 5de en 6de leerjaar moeten zelf leren plannen en inschatten wanneer zij hun taken maken en lessen voorbereiden en kiezen er dus zelf voor of zij gebruik maken van de studie of niet. Hun aanwezigheid in de studie wordt bevestigd (naar de ouders toe) met een handtekening van de huiswerkbegeleider in het agenda.

De kleuters en de leerlingen van de lagere die niet naar de studie gaan, blijven op de speelplaats onder het toezicht van de overige opvoeders.

Kosteloos onderwijs

Alle materialen, die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, zullen door de school ter beschikking gesteld worden.

Dit wil zeggen dat meetinstrumenten, agenda, handboeken, werkboeken, kopieën, tekenmateriaal, basispakket schrijfgerief, knutselmateriaal, … door de school worden aangekocht en ter beschikking gesteld.

U hoeft dus bovenstaande dingen niet te kopen voor uw kind, maar als u dat wenst, mag u dit wel doen.

Wij als school geven deze materialen gratis in bruikleen aan de kinderen.

Echter, bij verlies of beschadiging ervan, vorderen wij het aankoopbedrag van het beschadigde of verloren materiaal terug (zie ook schoolreglement).

Kleur van de mededelingen

Om u te helpen gebruiken we verschillende kleuren papier voor onze brieven :

Info van BS Zavelput: op wit papier

Info van het oudercomité: op geel papier

Warme maaltijden

Bij de aanvang van het schooljaar deelt u ons mee wat uw kind zal verbruiken: melk, chocomelk, soep en/of middagmaal (zie strookje 1). Deze keuze kan gewijzigd worden via een melding bij de secretariaatsmedewerker. De wijziging zal ingaan vanaf de daaropvolgende maand.  Wij bieden geen fruitsap meer aan.

Wanneer uw kind afwezig is, zal de maaltijd van de eerste dag afwezigheid aangerekend worden.  Bij afwezigheden langer dan één dag zullen de volgende maaltijden niet aangerekend worden indien u de school ten laatste de 2de dag van afwezigheid verwittigt vóór 9u00.

Fruit op school

Om 10u30 kunnen de kinderen enkel fruit eten als tussendoortje.

Voor de prijs van 35 euro krijgt ieder kind van de lagere school vanaf 2 oktober 2017 tot 8 juni 2018, 4 maal per week een stuk fruit. 

Op woensdag wordt er geen fruit geleverd en moeten de kinderen hun fruit dus van thuis meebrengen.

Inschrijven kan via strookje 4.

De kinderen die geen fruit aankopen via de school, brengen alle dagen hun fruit mee van thuis (zie schoolreglement). Kleuters brengen alle dagen zelf hun fruit mee, liefst al gesneden, in een goed afsluitbaar doosje.

Tot oktober wordt er van alle kinderen verwacht dat zij hun fruit meebrengen van thuis. Koeken zullen in de boekentas blijven tot 15u30.

Bewakingsgeld

Op het einde van iedere maand zal u een factuur ontvangen waarin wij u het totale bedrag van de voorbije maand zullen aanrekenen. De bedragen voor het schooljaar 2017-2018 vindt u in het schoolreglement.  De tarieven vindt u eveneens in deze nieuwsbrief.

De facturen voor de opvang dienen betaald te worden op het nummer 733-0476342-05, GIBBON – BS Zavelput, Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere.
Het vernieuwde werkingsreglement van Gibbon vzw kan u lezen op onze website www.zavelput.be  bij “Opvang” -> “reglement”.  Door strookje 5 te ondertekenen, verklaart u dit werkingsreglement gelezen te hebben en gaat u akkoord met de volledige inhoud ervan.   Wenst u toch nog een papieren versie, dan kan u die verkrijgen via de school.

Verjaardagen op school

Vaak trakteren jarige kinderen hun klasgenoten op een lekkere cake, taart of iets dergelijks. Snoep, kauwgom en chips zijn verboden op onze school, ook tijdens verjaardagen. Misschien wilt u echter wel iets blijvends voor de klas geven als aandenken aan de verjaardag van uw kind zoals een boek, een leuk spelletje, ….  Uw kind en de andere kinderen van de klas hebben er gedurende de rest van het schooljaar plezier van en nog vele jaren erna!

Indien u zo een klasgeschenkje wenst aan te kopen, kan u eventueel bij de leerkracht terecht voor een suggestielijst.

Verloren kledij – brooddozen – …

Verloren spullen worden verzameld op de draaimolen aan de inkom van het hoofdgebouw.  Kom hier geregeld eens naar kijken.  Achtergebleven stukken worden gedoneerd aan een goed doel.  We vonden nog  wat terug van vorig schooljaar.  Na de infoavond doen we alles weg!

Tip: noteer de naam van je kind op brooddozen, drinkbussen, jassen, truien, turnkledij…!

Mobiliteit in de buurt van de school

Omwille van de veiligheid voor de kinderen geldt zone 30.  Het voetpad en zebrapad moeten steeds vrij blijven voor de voetgangers.  Hou er ook rekening mee dat het verboden is om uw wagen te parkeren vóór een garage!

Kom indien mogelijk zonder wagen naar de school of parkeer uw wagen in een aanpalende straat, zo maakt u de Hoogveldlaan en Gulden Koornstraat veiliger voor onze leerlingen.  Onze fietsenstalling werd ook vernieuwd, leg wel steeds de fiets van je kind op slot!

Ook dit jaar hebben we extra aandacht aan de verkeersveiligheid en mobiliteit rondom de school.

De scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, zwembeurten,…). Het 3de leerjaar zwemt gratis.

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 85 euro in het lager onderwijs.

Prijzen maaltijden en dranken

Warme maaltijd kleuters: € 2,80

Warme maaltijd lagere:  € 3,20

Vegetarische maaltijd kleuters: € 3,15

Vegetarische maaltijd lagere: € 3,55

Soep: € 0,60

 

Melk: € 0,35

Chocomelk: € 0,40

Buitenschoolse opvang

Opvang van 7u00u tot 8u50, van 12u40 tot 13u50 en van 15u30 tot 18u00

Tarieven:

 

Ochtendtoezicht € 1,20 / week
Middagtoezicht € 0,25 / dag
Avondtoezicht: aangerekend per begonnen uur vanaf een kwartier na einde van de lessen € 0.75 / half uur
Toezicht

op woensdagnamiddag

€ 0.75 / half uur
Kindvrije dagen € 5,50 / halve dag

Sportkledij

turn-t-shirt van de school (verplicht) :  10,00 €

Belangrijke data schooljaar 2016-2017

Vrijdag 1 september 2017 Eerste schooldag
Maandag 11 september 2017 Klassikale infoavond
Maandag 18 – vrijdag 22 september 2017 Week van de mobiliteit
Dinsdag 10 oktober 2017 Scholenveldloop
Woensdag 11 oktober 2017 Pedagogische studiedag, wel opvang
Donderdag 26 oktober 2017 Rapport 1 + oudercontact lagere school
Maandag 30 oktober – vrijdag 3 november 2017 Herfstvakantie
Zaterdag 18 november 2017 Schoolfeest in de gemeentelijke feestzaal
Donderdag 21 december 2017 Rapport 2 + oudercontact hele school
Maandag 25 december 2017 – vrijdag 5 januari 2018 Kerstvakantie
Woensdag 7 februari 2018 Pedagogische studiedag, wel opvang
Maandag 12 – vrijdag 16 februari 2018 Krokusvakantie
Woensdag 7 maart 2018 (gewijzigd!) Pedagogische studiedag, wel opvang
Donderdag 29 maart 2018 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 2 – vrijdag 13 april 2018 Paasvakantie
Zaterdag 21 april 2018 Klusdag
Maandag 30 april 2018 Facultatieve verlofdag, wel opvang
Dinsdag 1 mei 2018 Verlof: Feest van de arbeid
Donderdag 10 mei 2018

Vrijdag 11 mei 2018

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 21 mei 2018

Dinsdag 22 mei 2018

Verlof : Pinkstermaandag

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Zaterdag 26 mei 2018 Schoolfeest
Dinsdag 26 juni 2018 Rapport 4 + oudercontact hele school
Woensdag 27 juni 2018 Proclamatie L6
Laatste schooldag : vrijdag 29 juni 2018 School eindigt om 12u30, ’s namiddags is er geen opvang !

Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

Beste ouder(s),

De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie op school toe te dienen. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:

 

•       vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden toegediend

•       is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen en ons te bezorgen

•       het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is toegediend.

 

Met vriendelijke groet,

An Lefever

Directeur

 

 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school*

(Enkel terug te bezorgen indien medicatie moet toegediend worden op school)

 

Naam van de leerling:                   ………………………………………………………………………….………..

 

Naam van de medicatie:              ………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Dosis:                                                   ……………………………………………………………………………………

 

Toedieningswijze:                          ……………………………………………………………………………………

 

Tijdstip van toediening:                               ……………………………………………………………………………………

 

Periode van toediening:              van ………………….. tot …………..………… (datum)

 

Bewaringswijze van het geneesmiddel:               ……………………………………………………………………….

 

Tijdstip van toediening op school:…………………………………………………………………………….……

 

 

Stempel en handtekening arts                                                Handtekening ouder(s)

 

*Indien het gaat om een tijdelijke ziekte waarbij de voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunt u als ouder dit attest uitzonderlijk zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij u.