Nieuwsbrief 4

Verkoop schoolkalenders

·       Er zijn nog kalenders te koop in het secretariaat

·       Prijs: €10 per kalender

·       Met de opbrengst wordt een nieuwe muziekinstallatie gekocht

Scholenveldloop

·       Dinsdag 10 oktober in de voormiddag

·       Aan de sporthal van Sint-Agatha-Berchem

·       Voor alle leerlingen van de lagere school

·       Ouders zijn welkom om te komen supporteren!

Pedagogische studiedag

Eerste oudercontact voor de lagere school

Eind oktober krijgen de leerlingen hun eerste rapport.  We voorzien het oudercontact op donderdag 26 oktober.  U krijgt nog een briefje van de leerkracht om in te schrijven.

Speciale data in november

Maandag 30 oktober – vrijdag 3 november 2017 Herfstvakantie
Zaterdag 18 november 2017 Schoolfeest in de gemeentelijke feestzaal