Nieuwsbrief 5

Ochtendopvang

De ochtendopvang gebeurt sinds vorige week onder de begeleiding van juf Katty.

Leerkrachten 1K

Na de herfstvakantie zal juf Sabine voltijds les geven in 1Kb.  Gedurende een 8-tal uren per week zal dit samen met juf Nele zijn.

Juf Inge zal gedurende een 8-tal uren per week samen met juf Marijke in de peuterklas les geven.

Inschrijvingen broers en zussen van 6 november tot 17 november

Broers en zussen hebben voorrang bij de inschrijvingen. Kom tussen 6 november 8u en 17 november 16u naar de school. En schrijf broer of zus in! Ook kinderen van personeel hebben dan voorrang.

Belangrijk!

Hoe?

Kom naar de school tussen 6 november 2016 (8 uur) en 17 november 2017 (16 uur).  Voor de kinderen geboren in 2016 liefst op afspraak!

Neem mee:

Vragen?
Kom langs of bel naar het secretariaat: 02 465 44 39

Vragen over de inschrijvingsprocedure:

lop.brussel@vlaanderen.be

www.inschrijveninbrussel.be

02 553 30 20

Schoolfeest zaterdag 18 november: Zavelput Airlines

Het team en de leerlingen nodigen u van harte uit op ons schoolfeest!

Of u kan misschien uw werkgever aanspreken om prijzen of promotiemateriaal te verkrijgen?  Indien uw werkgever wenst, kan u daarvoor een aangepaste brief bij ons komen halen.

Zoals u weet, wordt de volledige opbrengst van deze dag gebruikt voor onze schoolwerking.  Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Inschrijving spaghettifestijn op schoolfeest

Ondergetekende: ……………………………………………………………vader/moeder

 

Naam leerling: …………………………………………………… klas: ………….……….

 

*     schrijft in voor spaghettimaaltijd(en):

…………  x  gewone spaghetti bolognaise (rundsvlees)                         € 11,00 =  € ….…

…………  x  vegetarische spaghetti (tomatensaus)                       € 11,00 =  € ……

…………  x  kinderspaghetti bolognaise (rundsvlees)                   € 8,00 =  € ..……

…………  x  vegetarische kinderspaghetti                                       € 8,00 =  € …..…

…………  x  betaalkaarten (voor drank en desserten)                 € 5,00 =  € ……..

…………  x  betaalkaarten (voor drank en desserten)                 € 10,00 =  € ……..

 

 

en betaalt hierbij                                                                             TOTAAL: € ……….…

 

Gelieve het geld in een gesloten omslag met de naam van uw kind er op ten laatste op woensdag 8 november terug te bezorgen.

Bonnetjes kunnen afgehaald worden op zaterdag 18/11 aan de kassa.

 

Handtekening ouders:                                                                 Datum:

Camerabewaking

Vrijdag worden buiten op het schooldomein een aantal camera’s geplaatst om de veiligheid te verhogen.

Snoeien bomen

Onze bomen krijgen op vrijdag 1 en zaterdag 2 december een grote snoeibeurt.  Dode en te ver overhangende takken worden afgezaagd door professionelen.  Op vrijdag zullen de kinderen natuurlijk niet spelen waar er op dat moment gesnoeid wordt!

Op zaterdag 2 december zoeken we ouders die willen helpen om afgezaagde takken naar de container te brengen die we voor dat weekend aanvragen en vooraan op onze oprit zullen laten zetten.

Indien u kan komen helpen, mag u het onderstaande strookje invullen en terugbezorgen.  Alvast bedankt!

An Lefever, directeur BS Zavelput

 

 

Ondergetekende…..…………………………………………………………………………………….

Ouder van ……………………………………………………………………..  uit klas…………..

 

Handtekening