Nieuwsbrief 7

Oudercontact donderdag 21 december

Via het briefje dat u van de leerkracht krijgt, kan u laten weten om hoe laat u  naar het oudercontact kan komen.

Maandag 15 januari géén naschoolse opvang

Op maandag 15 januari is er uitzonderlijk geen naschoolse opvang.  Al de personeelsleden nemen die avond deel aan een schooloverstijgende activiteit.

Gelieve uw kind om 15u30 te komen halen.  Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!

Op tijd naar school!

Zowel kleuters als leerlingen van de lagere school worden vóór 8u50 op school verwacht zodat ze samen met de leerkracht naar de klas kunnen gaan!

Ouders blijven niet in de gang of turnzaal aan de kleuterklassen na het belsignaal.  Bedankt hiervoor!

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Vanaf 8 januari tot 2 februari kunnen ouders hun kind aanmelden via www.inschrijveninbrussel.be voor het komende schooljaar.  Meer info vindt u op de site of op het secretariaat.

Overlijden

Juf Patricia moet afscheid nemen van haar schoonvader, we wensen de familie veel sterkte toe.