Nieuwsbrief 3

Proefdoorlichting

Volgende week neemt onze school deel aan een proefdoorlichting van de onderwijsinspectie.  Dit is een try-out voor de inspectie naar aanleiding van hun nieuwe werkwijze die officieel start vanaf januari 2018.3 inspecteurs komen observeren in de kleuter- en lagere school en zullen gesprekken voeren met het schoolteam, een aantal leerlingen en een aantal ouders.In de lagere school zullen zij lessen wiskunde en Nederlands bijwonen.  In de kleuterschool wordt de themaplanning in zijn geheel bekeken.

Voorschoolse opvang

Sinds maandag verzorgt juf Lilith de voorschoolse opvang.

Einde schooltijd

Gelieve te wachten aan de poort tot de leerkracht die toezicht houdt u teken geeft om binnen te komen.  Dit is in het belang van de veiligheid van uw eigen kinderen.  Wij hebben zo een veel beter overzicht op de kinderen die naar huis vertrekken, op wie wordt opgehaald en wie naar de opvang moet.  Alvast bedankt!

Naschoolse sport

Zoals elk jaar starten we in oktober met de naschoolse sport tot het einde van het schooljaar.  Er zijn nog enkele inschrijvingen mogelijk.

Meester Nicolas zal les geven aan de kleuters op donderdag, meester Koen zal lesgeven aan de leerlingen van de lagere school op vrijdag.

Fruitproject

Ook starten we maandag met de verdeling van het fruit voor de leerlingen die zich hiervoor inschreven en dit tot 8 juni.  Op woensdag is er geen fruit via de school, dan brengt iedereen zijn fruit mee van thuis.  Na 8 juni brengt ook iedereen fruit mee van thuis.  Koekjes blijven tijdens de voormiddagen in de boekentassen J