Nieuwsbrief 6

Overlijden

Met verdriet nemen we afscheid van Nathalie Wackenier, mama van Charlotte (L5) en Maxence Fabre.  We gingen met de klas naar de begrafenis en we maakten een rouwhoekje in de gang van de school.  Wie wil kan een tekstje schrijven in het rouwboekje dat we nadien aan de familie bezorgen.

We delen ook in het verdriet van juf Inge, zij neemt afscheid van haar schoonmoeder Annie Van den Brant.

Snoeien bomen 1 en 2 december

Wij zoeken nog vrijwilligers om op vrijdagnamiddag 1 december of zaterdagvoormiddag 2 december te helpen om takken naar de container te dragen die vooraan op het schoolterrein zal staan.  Vul het strookje in als u een uurtje of langer kan komen helpen.

Parkeren    

Gelieve uw auto niet voor een garage of op het zebrapad te parkeren aub!

Luizen           

Controleer dit weekend de haren van uw kind op luizen en behandel met een speciale shampoo indien nodig.  Als uw kind luizen heeft moet u minstens na 7 dagen opnieuw de haren wassen met een speciale shampoo om alle neten en luizen te doden.  Vraag raad bij de apotheek.

Nieuwjaarsbrieven           

In december worden in de klas nieuwjaarsbrieven gemaakt.  Voor alle leerlingen wordt 1 nieuwjaarsbrief gratis aangeboden. Als u meer nieuwjaarsbrieven wenst (voor oma en opa, meter, bonpapa,…) kan u deze aankopen aan € 0,80 per brief.  Noteer op onderstaand strookje welke aanspreektitel bovenaan de brief mag staan en wij zorgen voor de rest.  Geef het geld vrijdag 1 december in een gesloten omslag met de naam van je kind er op af aan de leerkracht.

 

Ik, ouder van ……………………………………………………………… uit klas……………

Bestel ………. (aantal) nieuwjaarsbrieven en bezorg het geld aan de leerkracht of het secretariaat.

Gelieve de aanspreektitel te noteren voor de nieuwjaarsbrief : mama en papa, oma en opa, bobonne, peter,…

 

  1. ………………………………………………………………………………….………………Gratis
  2. ……………………………………………………………………………………………… €  0,80
  3. …………………………………………………………………………………………..…. €  0,80
  4. ………………………………………………………………………………………..……. €  0,80
  5. ……………………………………………………………………………………………… €  0,80

Totaal : € ………………

 


 

Ik   …………………..…..…………………………………………………………………………………….

Ouder van ……………………………………………………………………..  uit klas…………..

Kan komen helpen met het opruimen van afgezaagde takken

 

Handtekening