Nieuwsbrief 8

Wereldfuif

Vrijdag start onze wereldfuif om 15u30.  De kleuters blijven wel in de opvang tot de ouders aanwezig zijn.

Wie nog een handje wil toesteken aan de bar, afwas of opruim mag hiervoor een mail sturen naar directie@zavelput.be of onderstaand briefje afgeven.  Ook hapjes zijn nog welkom!

Op tijd naar school!

Zowel kleuters als leerlingen van de lagere school worden vóór 8u50 op school verwacht zodat ze samen met de leerkracht naar de klas kunnen gaan!

Ouders blijven niet in de gang of turnzaal aan de kleuterklassen na het belsignaal.  Bedankt hiervoor!

Reservekledij gezocht     

Heb je thuis onderbroekjes, broeken, sokken, … die te klein zijn?  Wij kunnen ze gebruiken om kleuters propere kledij aan te doen indien nodig.

Heeft uw kind reservekledij aan van de school na een ongelukje?  Breng het dan zo snel mogelijk proper gewassen terug naar school! Bedankt!

Opvang

Sinds enkele weken verzorgt juf Katty samen met juf Kim en juf Karima de avondopvang.  Ook ’s middags doet ze toezicht bij de kleuters samen met de leerkrachten.

Belangrijke data

Woensdag 7 maart 2018 Pedagogische studiedag, wel opvang
Donderdag 29 maart 2018 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 2 – vrijdag 13 april 2018 Paasvakantie
Zaterdag 21 april 2018 Klusdag
Maandag 30 april 2018 Facultatieve verlofdag, wel opvang
Dinsdag 1 mei 2018 Verlof: Feest van de arbeid
Donderdag 10 mei 2018

Vrijdag 11 mei 2018

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 21 mei 2018

Dinsdag 22 mei 2018

Verlof : Pinkstermaandag

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Zaterdag 26 mei 2018 Schoolfeest
Dinsdag 26 juni 2018 Rapport 4 + oudercontact hele school
Woensdag 27 juni 2018 Proclamatie L6
Laatste schooldag : vrijdag 29 juni 2018 School eindigt om 12u30, ’s namiddags is er geen opvang !

An Lefever, directeur BS Zavelput

Ik, ouder van ………………………………………………………………………………… uit klas ..…

Naam gerecht: …………………………………   Aantal personen:………….

Mailadres: ……………………………………………………………………..