Nieuwsbrief 9

Schoolfotograaf

Morgen komt de fotograaf !

Klusdag zaterdag 21 april van 9u tot 13u

Nodige materialen:

Leerlingenraad     

Deze maand werd er een nieuwe leerlingenraad opgericht met 2 leerlingen van alle klassen uit de lagere school.  Zij dachten al na over leuke spelmogelijkheden en goede afspraken op de speelplaats en ook over afspraken in de refter.  Heel veel goede ideeën waarvan een deel al meteen uitgeprobeerd wordt en voor andere aankopen gedaan zullen worden J

Wist je dat…

Belangrijke data

Donderdag 29 maart 2018 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 2 – vrijdag 13 april 2018 Paasvakantie
Zaterdag 21 april 2018 Klusdag van 9u tot 13u
Maandag 30 april 2018 Facultatieve verlofdag, wel opvang
Dinsdag 1 mei 2018 Verlof: Feest van de arbeid
Donderdag 10 mei 2018

Vrijdag 11 mei 2018

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 21 mei 2018

Dinsdag 22 mei 2018

Verlof : Pinkstermaandag

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Zaterdag 26 mei 2018 Schoolfeest
Dinsdag 26 juni 2018 Rapport 4 + oudercontact hele school
Woensdag 27 juni 2018 Proclamatie L6
Laatste schooldag : vrijdag 29 juni 2018 School eindigt om 12u30, ’s namiddags is er geen opvang !

An Lefever, directeur BS Zavelput

Ik, ouder van ………………………………………………………………………………… uit klas ..…