Nieuwsbrief 6

Nationale Pyjamadag vrijdag 15 maart – Bednet

Morgen, vrijdag 15 maart, neemt onze school deel aan de nationale pyjamadag.  We steunen de vele kinderen en jongeren die door langdurige ziekte niet naar school kunnen gaan.  Meer info over Bednet vindt u hier : https://bednet.be/

Leerkrachten en leerlingen houden uit solidariteit op vrijdag 15 maart hun pyjama aan op school.

Klimaatacties

Vrijdag 15 maart gaat er ook een klimaatmars door in Brussel.  Als school nemen wij NIET deel aan deze mars omdat wij niet garant kunnen staan voor de nodige veiligheid van de leerlingen.  Een aantal ouders nemen op eigen initiatief wel deel met hun kinderen.

Ter info: kinderen die om deze reden afwezig zijn, worden, zoals wettelijk bepaald, voor dat dagdeel als onwettig afwezig doorgegeven.

Als school willen we echter wel nadenken over hoe wij ons steentje kunnen bijdragen.  Dit zal in de leerlingenraad en in de klassen besproken worden.

 Onderwijsstaking woensdag 20 maart : geen les!

Woensdag 20 maart is er een onderwijsstaking.  De actiepunten leest u op de volgende pagina.

De aanwezige personeelsleden zullen wel instaan voor de kinderen die niet thuis kunnen blijven.  Er is ’s namiddags wel maar opvang tot 16u!

Het basisonderwijs staakt voor:

▪ Voldoende werkingsmiddelen 

▪ Volwaardige basisomkadering voor leren en onderwijzen in gewoon en buitengewoon basisonderwijs

▪ Omkadering voor schoolorganisatie 

▪ Tijd en middelen voor professionalisering en overleg

▪ Werkbaar werk

▪ De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs 

▪ Meer handen in de klas, meer uren kinderverzorging, meer ondersteuning voor zorg

▪ Tijd voor de kernopdracht

▪ De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs 

Het basisonderwijs wil af van:

▪ Toenemende maatschappelijke druk die kwaliteitsvol, vormend onderwijs beknot

▪ Massaal en onbetaald overwerk door de overladen opdracht van de leraar

▪ De druk op de kernopdracht van de leraar door de vele bijkomende taken

▪ Besparingen en historische onderfinanciering

▪ Langer werken met verlengde loopbaan tot 67 zonder maatregelen voor werkbaar werk

▪ Uitholling pensioenen, het niet erkennen van onderwijs als zwaar beroep

▪ De uitvoering van het M-decreet zonder voldoende ondersteuning in de klas

▪ Stijgende ziektecijfers door de zware mentale en emotionele belasting

▪ Directeurs die bezwijken

▪ Kleuteronderwijs dat kreunt onder de te beperkte middelen

▪ Lerarentekort en massale uitval bij starters

 

Geen besparingsregeringen meer! Wij willen investeringen die in de volgende regeerakkoorden ingeschreven staan. #daaromstaaktonderwijs

Goed gemutst fuif vrijdag 22 maart

U bent allen van harte welkom op onze goed gemutst fuif vanaf 15u30!

Wij zoeken nog enkele helpers voor de bediening en opruim.

Oudercontacten rapport 3

Vlak voor de paasvakantie krijgen de leerlingen van de lagere school hun 3de rapport.

Wij voorzien een oudercontact op uitnodiging voor de leerlingen waarbij de leerkracht de ouders wil spreken.  Indien u voor 27 maart geen uitnodiging ontvangt, maar de leerkracht toch graag wil spreken, kan u zelf wel nog een afspraak vragen.

Buitenspeeldag woensdagnamiddag 24 april

Onze leerlingen van L4, L5 en L6 bouwden in de lessen techniek zeepkisten om deel te nemen aan een zeepkistenrace op woensdagnamiddag 24 april tijdens de buitenspeeldag.   Ouders en ook andere leerlingen nodigen we graag uit om te komen supporteren en deel te nemen aan de buitenspeeldag in het Pirsoulpark te Sint-Agatha-Berchem!

Dit is een initiatief van Brede school Flamingo.

U kan de facebookpagina vinden via deze link: https://www.facebook.com/bredeschoolflamingo/

 Klusdag zaterdag 27 april

–         9u30 tot 15u : er worden broodjes voorzien voor   ’s middags  

HELPERS GEVRAAGD

–         Ontmossen + herstellen picknickbanken
–         Ontmossen afdak speelplaats
–         Ontmossen vluchtweg achter hoofdgebouw
–         Leegmaken afvoerroosters speelplaatsen
–         Kunstgras leggen in zithoek op berg
–         Snoeien braamstengels, lavendel, …
–         Verwijderen overschot bakstenen en versleten materialen
–         Algemene opruim buitenruimte en bergruimte

Belangrijke data   

Vrijdag 15 maart 2019 Nationale pyjamadag
Woensdag 20 maart 2019 Onderwijsstaking : geen les
Vrijdag 22 maart 2019 Fuif
Donderdag 4 april 2019 Rapport 3 + oudercontact lagere school op uitnodiging
Maandag 8 – maandag 22 april 2019 Paasvakantie
Woensdagnamiddag 24 april 2019 Buitenspeeldag in het Pirsoulpark
Zaterdag 27 april 2019 Klusdag : helpers gevraagd
Woensdag 1 mei 2019

Donderdag 2 mei 2019

Vrijdag 3 mei 2019

Verlof: Feest van de arbeid

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Pedagogische studiedag, wel opvang

Zaterdag 25 mei 2019 Schoolfeest
Woensdag 29 mei 2019

Donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 10 juni 2019 Verlof : Pinkstermaandag
Dinsdag 25 juni

Woensdag 26 juni

Oudercontact

Proclamatie L6

Laatste schooldag : vrijdag 28 juni 2019 School eindigt om 12u30, ’s namiddags is er geen opvang !