Nieuwsbrief 1

NIEUWSBRIEF  1 september 2021 –  nr. 1

Wie boekt die vindt !

Beste ouders, voogd,

 

Ons jaarthema “Wie boekt die vindt” is een vervolg op het thema waar we vorig jaar een eerste hoofdstuk van schreven.

De kinderen gingen deze ochtend dan ook direct op zoek naar boeken voor hun eigen klas.

Voor onze nieuwe leerlingen was het een spannende en fijne dag.

Enkele leerkrachten konden dichter bij huis of voltijds in hun andere school aan het werk.  Juf Lisa is in de laatste dagen van haar zwangerschap en juf Neleke verwacht haar 2de kindje.   Juf Sabrine en juf Kim starten in onze kleuterklassen, waardoor er een nieuwe toezichter bij komt.   De organisatie van de klassen vindt u op de volgende pagina.

Door de te lage vaccinatiegraad in Brussel en te hoge besmettingen zijn er voor ons nog geen versoepelingen voor de corona-maatregelen. Kinderen van L5 en L6 moeten bijvoorbeeld nog mondmaskers dragen in de klas.  Ik wil u dan ook vragen om zich te laten vaccineren, zodat wij ook naar een normaal schoolleven kunnen terugkeren.  Wij volgen natuurlijk de instructies van de veiligheidsraad en houden u op de hoogte van gewijzigde maatregelen.  Contacteer ons als u vragen heeft.

Wij wensen al onze leerlingen een goede start en een fijn schooljaar toe!!!     Het Zavelput-schoolteam
An Lefever, directeur

 

Een nieuw schooljaar brengt ook de nodige afspraken en formaliteiten met zich mee. Deze zijn gebundeld in dit boekje. De invulstrookjes moeten ten laatste tegen maandag 6 september met uw kind terug mee gegeven worden.

Het schoolteam

 

Directeur An Lefever
Secretariaat Sylvia Van Geijs
1Ka – peuterklas Marijke Coppens Mieke Van Langendonck
Kinderverzorgster Kim Scholiers
1Kb Amina El Idrissi Aniek Lips
2K Neleke De Schouwer zwangerschapsverlof -> Sabrine Ajali Aniek Lips
3K Linsey Triaen Katleen Penne
L1 Cecile Van Waeyenberghe Emmie Vreven
L2 Joachim Brems Emmie Vreven
L3 Mia Schoukens Emmie Vreven
L4 Patricia Deneef Inge De Vulder
L5 Katrien Fonteyn Alain Michiels
L6 Yasmin Banck Katrien Fonteyn
Lichamelijke opvoeding Mieke Van Langendonck Kleuters Geoffrey Cabeke

Lagere school

Zorgcoördinator Inge De Vulder
Islamitische godsdienst Touria Ahdi
Zedenleer Veerle Devaster
Katholieke godsdienst Anja Severs L2-L5-L6 Catharina Abts L1-L3-L4
Protestantse godsdienst Giacomo Licata
Opvang Karine Tamiryan

Karima Oudhri

Kim Scholiers

Sabrine Ajali

Onderhoud Nadia Lepercq

Karima Oudhri

Youna Layachi

Sarah Aoufi

Maria

Begeleider Onderwijscentrum Brussel Kristien Driljeux

 

 Infoavond : maandag 6 september

18u15 Ouders van de kleuters uit 1Kb, 2K en 3K
 

 

19u30

 

 

Ouders van de leerlingen van L1 tot L6

Om deze infoavond vlot te laten verlopen, vragen we u om de kinderen niet mee te brengen.

 

Schooluren:

De school is open van 7u00 tot 18u00.

Er is bewaking voorzien vanaf 7u00 tot 8u50 en van 15u30 tot 18u00.

Op woensdagnamiddag voorzien we opvang van 12u30 tot 18u00.

 

Maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag :

Kleuterschool   Lagere school
08u50 – 10u30 Les 08u50 – 10u30
10u30 – 10u50 Speeltijd 10u30 – 10u50
10u50 – 12u30 Les 10u50 – 12u40
12u30 – 13u50 Middagpauze 12u30 – 13u50
13u50 – 15u30 Les 13u50 – 15u30

 

Op woensdag stoppen de lessen voor zowel de kleuterschool als de lagere school om 12u30 :

08u50 – 10u30 Les
10u30 – 10u50 Speeltijd
10u50 – 12u30 Les

 

Poort

We houden de poort aan de straat steeds gesloten, ook ’s ochtends, ’s avonds en op woensdagnamiddag.                                                                                           Tijdens schooluren : altijd aanbellen bij secretariaat.                                                    Bij het verlaten van de school steeds de poort dicht trekken a.u.b.

Smartschool

U krijgt informatie, brieven en foto’s via ons afgesloten smartschoolplatform.  Enkel personeelsleden, leerlingen en ouders of voogd van leerlingen van de school kunnen deze informatie en foto’s zien.

Wij geven alle info zoveel mogelijk digitaal via smartschool.  Enkel als u bij de strookjes aanduidt dat u de info nog op papier wil ontvangen, maken we hiervoor kopies.

Brieven of folders die we van externen krijgen of brieven met invulstrookjes geven we wel mee via de boekentas.

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen voor smartschool in een aparte brief een login voor elke ouder met elk een ander wachtwoord.

Voor de andere ouders blijft hun login en wachtwoord hetzelfde als vorig jaar.

Wachtwoord vergeten ? Contacteer de directie.

 

Privacy-wetgeving

Via strookje 7 laat u ons weten welke foto’s wij mogen nemen en welke we mogen gebruiken voor smartschool (gesloten omgeving), de website (open omgeving) of andere publicaties.

Ik wil u dan ook vragen om de privacykeuze van andere ouders te respecteren en zelf geen foto’s waar andere kinderen op staan te verspreiden via sociale media / internet zonder hun toestemming!

Meer toelichting over het bewaken van de privacy vindt u in ons schoolreglement.

 

Schoolreglement

Het schoolreglement werd aangepast volgens de nieuwe regelgeving.

U vindt het schoolreglement hier: https://schoolreglement.g-o.be/r/8_110676-1/?year=2021

U vindt de link ook op onze website www.zavelput.be  bij “Weetjes” -> “Reglement” of in smartschool bij de “Algemene info voor ouders”. Een papieren versie kan u vragen op het secretariaat.

Opdat uw kind officieel in onze school zou ingeschreven zijn, vragen wij uw instemming met het pedagogisch project van het GO! en het schoolreglement van 2021-2022  door het strookje 6 in te vullen (per kind!!) en ten laatste maandag 6 september aan de meester of juf terug te bezorgen.

 

Schoolkalender

Net als vorig jaar gaan wij samen met het oudercomité een mooie schoolkalender maken met daarop alle relevante data zoals vakantieperiodes, oudercontacten, feesten,…  en deze te koop aanbieden.

De foto’s worden getrokken op maandag 13 september.

 

Studie- en huiswerkbeleid

Wij voorzien huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag.

L1 van 16u tot 16u30

L2 tot L6 van 16u30 tot 17u00

De leerlingen 1ste, 2de,  3de en 4deleerjaar die op school blijven gaan hier verplicht naartoe, de kinderen van het 5de en 6de leerjaar moeten zelf leren plannen en inschatten wanneer zij hun taken maken en lessen voorbereiden en kiezen er dus zelf voor of zij gebruik maken van de studie of niet. Hun aanwezigheid in de studie wordt bevestigd (naar de ouders toe) met een handtekening van de huiswerkbegeleider in het agenda.

De kleuters en de leerlingen van de lagere die niet naar de studie gaan, blijven op de speelplaats onder het toezicht van de overige opvoeders.

 

Kosteloos onderwijs

Alle materialen, die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, zullen door de school ter beschikking gesteld worden.

Dit wil zeggen dat meetinstrumenten, agenda, handboeken, werkboeken, kopieën, tekenmateriaal, basispakket schrijfgerief, knutselmateriaal, … door de school worden aangekocht en ter beschikking worden gesteld.

U hoeft dus bovenstaande dingen niet te kopen voor uw kind, maar als u dat wenst, mag u dit wel doen.

Wij als school geven deze materialen gratis in bruikleen aan de kinderen.

Echter, bij verlies of beschadiging ervan, vorderen wij het aankoopbedrag van het beschadigde of verloren materiaal terug (zie ook schoolreglement).

 

Warme maaltijden

Wij bieden warme maaltijden aan tenzij de corona-maatregelen opnieuw strenger worden.  Wij laten het u tijdig weten als de kinderen verplicht hun boterhammen moeten meebrengen.

Via strookje 1 kiest u wat uw kind zal verbruiken: melk, chocomelk, soep en/of middagmaal. Deze keuze kan gewijzigd worden via een melding bij de secretariaatsmedewerker. De wijziging zal ingaan vanaf de daaropvolgende maand.

Wanneer uw kind afwezig is, zal de maaltijd van de eerste dag afwezigheid aangerekend worden.  Bij afwezigheden langer dan één dag zullen de volgende maaltijden niet aangerekend worden indien u de school ten laatste de 2de dag van afwezigheid verwittigt vóór 9u00.  Dit kan telefonisch, via smartschool naar de directeur of via mail (secretariaat@zavelput.be)

 

Fruit op school

Om 10u30 kunnen de kinderen enkel fruit eten als tussendoortje.

Voor de prijs van 45 euro krijgt een kind van de lagere school vanaf  1 oktober 2021 tot vrijdag 24 juni 2022, 4 maal per week een stuk fruit.

Op woensdag wordt er geen fruit geleverd en moeten de kinderen hun fruit dus van thuis meebrengen.  Inschrijven kan via strookje 4.

De kinderen die geen fruit aankopen via de school, brengen alle dagen hun fruit mee van thuis (zie schoolreglement). Kleuters brengen alle dagen zelf hun fruit mee, liefst al gesneden, in een goed afsluitbaar doosje.

Koeken zullen in de boekentas blijven tot 15u30.


Sportsnack

Wegens de covid-maatregelen bieden wij voorlopig nog geen naschoolse sport aan.

 

Opvanggeld

Op het einde van iedere maand zal u een factuur ontvangen waarin wij u het totale bedrag van de voorbije maand zullen aanrekenen. De bedragen voor het schooljaar 2021-2022 vindt u in het schoolreglement.  De tarieven vindt u eveneens in deze nieuwsbrief.

De facturen voor de opvang dienen betaald te worden op het nummer 733-0476342-05, GIBBON – BS Zavelput, Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere.

Het werkingsreglement van Gibbon vzw kan u lezen op onze website www.zavelput.be  bij “Opvang” -> “reglement” of op smartschool bij algemene info voor ouders.  Door strookje 9 te ondertekenen, verklaart u dit werkingsreglement gelezen te hebben en gaat u akkoord met de volledige inhoud ervan.   Wil u toch nog een papieren versie, dan kan u die vragen op het secretariaat.

 

Verjaardagen op school

Vaak trakteren jarige kinderen hun klasgenoten op een lekkere cake, taart of iets dergelijks. Snoep, kauwgom en chips zijn verboden op onze school, ook tijdens verjaardagen. Misschien wilt u echter wel iets blijvends voor de klas geven als aandenken aan de verjaardag van uw kind zoals een boek, een leuk spelletje, ….  Uw kind en de andere kinderen van de klas hebben er gedurende de rest van het schooljaar plezier van en nog vele jaren erna!

Indien u zo een klasgeschenkje wenst aan te kopen, kan u eventueel bij de leerkracht terecht voor een suggestielijst.

Ook tijdens corona-tijden kan u – als u wenst – een traktatie meebrengen naar de school.  Hou dan rekening met volgende maatregelen :

 

Verloren kledij – brooddozen – …

Verloren spullen worden verzameld aan de inkom van het hoofdgebouw.  Kom hier geregeld eens naar kijken.  Achtergebleven stukken worden gedoneerd aan een goed doel.

Tip: noteer de naam van je kind op brooddozen, drinkbussen, jassen, truien, turnkledij…!

Mobiliteit in de buurt van de school

Veiligheid voor de kinderen  = zone 30 !  Het voetpad en zebrapad moeten steeds vrij blijven voor de voetgangers.  Hou er ook rekening mee dat het verboden is om uw wagen te parkeren vóór een garage!

Kom indien mogelijk zonder wagen naar de school of parkeer uw wagen in een aanpalende straat, zo maakt u de Hoogveldlaan en Gulden Koornstraat veiliger voor onze leerlingen.  Laat uw kind de fiets steeds op slot leggen in onze fietsenstalling!

 

De scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, zwembeurten,…). Het 3de leerjaar zwemt gratis.

 Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 90 euro in het lager onderwijs. Het resterende bedrag van vorig schooljaar zal afgetrokken worden van de factuur voor dit jaar.

 

De minder scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd.  Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderijklassen, …

Wij hebben dit jaar geen GWP’s.

  

Prijzen maaltijden en dranken

Warme maaltijd kleuters: € 2,97

Warme maaltijd lagere:  € 3,40

 

Vegetarische maaltijd kleuters: € 3,33

Vegetarische maaltijd lagere: € 3,76

Soep: € 0,62

 

 

Melk: € 0,35

Chocomelk: € 0,40

 

Buitenschoolse opvang

Opvang van 7u00u tot 8u50, van 12u40 tot 13u50 en van 15u30 tot 18u00

Tarieven:

 

Ochtendtoezicht € 1,50 / week
Middagtoezicht € 0,35 / dag
Avondtoezicht: aangerekend per begonnen uur vanaf een kwartier na einde van de lessen € 0.75 / half uur
Toezicht

op woensdagnamiddag

€ 0.75 / half uur
Kindvrije dagen € 6 / halve dag

 

Sportkledij:  turn-t-shirt van de school (verplicht) :  10,00 €

 

Belangrijke data schooljaar 2021-2022

Woensdag 1 september 2021 Eerste schooldag
Maandag 6 september 2021 Infoavond voor 1Kb – 2K en 3K om 18u15

Infoavond voor L1-2-3-4-5-6 om 19u30

Maandag 13 september 2021 Foto’s schoolkalender
Maandag 13 – vrijdag 17 september 2021

Donderdag 16 september

Week van de mobiliteit

Profietsiat L5-L6

Woensdag 6 oktober 2021 Pedagogische studiedag – opvang 8 tot 16u
Dinsdag 12 oktober 2021 Scholenveldloop
Donderdag 28 oktober 2021 Rapport 1 + oudercontact lagere school
Maandag 1 – vrijdag 5 november 2021 Herfstvakantie
Donderdag 11 november 2021 Verlof: Wapenstilstand
Zondag 28 november 2021 Kunstendag voor kinderen in SAB
Donderdag 23 december 2021 Rapport 2 + oudercontact hele school
Vrijdagmiddag 24 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022 Kerstvakantie vanaf vrijdagmiddag 24/12 om 12u30!
Woensdag 2 februari 2022 Pedagogische studiedag – opvang 8 tot 16u
Maandag 28 feb – 4 maart 2022 Krokusvakantie
Donderdag 31 maart 2022 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 4 – maandag 18 april 2022 Paasvakantie
Woensdag 27 april 2022 Pedagogische studiedag – opvang 8 tot 16u
Zaterdag 21 mei 2022 Schoolfeest
Woensdag 25 mei 2022

Donderdag 26 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 6 juni 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Woensdag 8 juni 2022

Verlof : Pinkstermaandag

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Dinsdag 28 juni 2022

Woensdag 29 juni 2022

Oudercontact

Proclamatie

Laatste schooldag : dinsdag 30 juni 2022 School eindigt om 12u

Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school

(Enkel terug te bezorgen indien medicatie moet toegediend worden op school)

 

Naam van de leerling:                 ………………………………………………………………………….………..

 

Naam van de medicatie:              ………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Dosis:                                              ……………………………………………………………………………………

 

Toedieningswijze:                        ……………………………………………………………………………………

 

Tijdstip van toediening:               ……………………………………………………………………………………

 

Periode van toediening:              van ………………….. tot …………..………… (datum)

 

Bewaringswijze van het geneesmiddel:              ……………………………………………………………………….

 

Tijdstip van toediening op school:…………………………………………………………………………….……

 

Stempel en handtekening arts                                             Handtekening ouder(s)/voogd