Nieuwsbrief 1 invulstrookjes

Gelieve dit blad in te vullen en te ondertekenen en ten laatste tegen maandag 6 september terug mee te geven met uw kind.

Naam: ………………………..      Klas: ……………..

  1. Bestelling warme maaltijden en drankjes

Dagelijks:

O choco

O melk

Op  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

O warme maaltijd  (soep – hoofdgerecht – dessert

O warme maaltijd veggie  (soep – hoofdgerecht – dessert)

O soep

DEZE BESTELLING BLIJFT GELDIG TOT HERROEPING BIJ DE SECRETARIAATSMEDEWERKER

———————————————————————————————————

  1. Bestelling turn-T-shirt met logo van de school (lagere school)

Maten:          O 128 = 8 jaar         O 140 = 10 jaar       O 152 = 12 jaar

O 158 = 14 jaar       O 164 = 16 jaar

  1. Aanvraag pasje “mag alleen de school verlaten om 15u30” (enkel voor de leerlingen vanaf het 3de leerjaar van de lagere school)

Aankruisen wat van toepassing is:

Mijn zoon/dochter

O wordt elke dag opgehaald

O mag elke dag alleen de school verlaten om 15u30 (op woensdag om 12u30)

O mag enkel op volgende dagen alleen de school verlaten

O maandag om ………… uur
O dinsdag om …………… uur
O woensdag om ……..… uur

O donderdag om …….… uur
O vrijdag om ……………… uur

Bij uitzondering geef ik een schriftelijke mededeling aan de klastitularis.

———————————————————————————————————

  1. Bestelling fruitproject voor de lagere school: van vrijdag 1/10/21 tot en met vrijdag 24/6/21

Ik bevestig dat mijn kind

O zal deelnemen aan het fruitproject en ik betaal  €45 per kind via de factuur die ik hiervoor ontvang.

O NIET zal deelnemen aan het fruitproject

Datum                                                                                  Handtekening ouder/voogd

 

5.     Schoolafspraken BS Zavelput 2020-2021

Naam of handtekening leerling                                                          Handtekening ouder(s), voogd

 

6.     Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2021

Ondergetekenden (naam ouder(s)/voogd)

____________________________________________                                       

 

___________________________________________                                         

en (naam van de leerling(e)),

____________________________________________                                       

uit klas _____________________________________                                        

 

van school BS Zavelput, Gulden Koornstraat 15, 1082 Sint-Agatha-Berchem

bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 en het pedagogisch project  in papieren versie of via elektronische drager  (http://schoolreglement.g-o.be/r/8_110676-1/?year=2021)  ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

te __________________________________________                                      

datum     ___________________________________                                          

Handtekening(en)

 

De ouder(s) ____________________________________                                  

 

____________________________________                                  

 

 7. Privacywetgeving en beeldmateriaal

De school kan tijdens evenementen in de loop van het schooljaar foto’s en beeldopnames (laten) maken.  In dit formulier kan u aangeven of en in welke mate u toestemming geeft voor het maken en publiceren van dat beeldmateriaal.

Naam leerling……………………………………………………………….   Klas ………………………

Algemeen
Ik werd ervan in kennis gesteld dat de toestemmingen die in dit formulier worden gegeven te allen tijde kunnen herroepen of gewijzigd worden na contactname met de directeur.
Maken beeldmateriaal
Ik werd ervan in kennis gesteld dat de school tijdens verschillende evenementen en activiteiten foto’s en beeldopnamen kan (laten) maken.
Ik geef hierbij de toelating dat gerichte foto’s worden gemaakt waarop de leerling herkenbaar en centraal in beeld wordt gebracht, alleen of samen met één of meerdere andere leerlingen tijdens een activiteit wordt uitgelicht of waarbij wordt geposeerd. ja/nee
Gebruik van het beeldmateriaal
Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt gepubliceerd op een uitsluitend voor ouders afgeschermde website (smartschool).

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

ja/nee
Ik geef hierbij de toelating dat beeldmateriaal van de leerling wordt gepubliceerd op een publiek toegankelijk deel van de schoolwebsite.

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

ja/nee
Ik geef hierbij de toelating dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter…).

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

ja/nee
Ik geef hierbij de toelating dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd in een schoolkrantje of ander drukwerk.

Dit geldt ook voor gerichte foto’s.

ja/nee

 

Datum                                                                                  Handtekening ouder/voogd

 

  1. Werkingsreglement Gibbon 

Ik, ondergetekende, ………………………………………………………., ouder van

…………………………………………………………… klas ………………….

verklaart het werkingsreglement van Gibbon vzw in papieren versie of via elektronische drager ( https://www.zavelput.be/opvang/reglement/ )  gelezen te hebben en ga akkoord met de volledige inhoud ervan.

Datum                                                                                  Handtekening ouder/voogd

 


9. Ophalen kleuters

Om na school de rij van de kleuters vlot te laten verlopen, vragen we u om aan te duiden of uw kind normaal gezien in de opvang zal blijven of niet.  Bij wijzigingen kan u dit natuurlijk laten weten aan de leerkracht of het secretariaat.

Mijn kind zal normaal gezien op:

Maandag o   Naar huis gaan om 15u30

o   In de opvang blijven

Dinsdag o   Naar huis gaan om 15u30

o   In de opvang blijven

Woensdag o   Naar huis gaan om 12u30

o   In de opvang blijven

Donderdag o   Naar huis gaan om 15u30

o   In de opvang blijven

Vrijdag o   Naar huis gaan om 15u30

o   In de opvang blijven