Nieuwsbrief 1

We maken van dit schooljaar een spannend verhaal !

Deze ochtend verwelkomden we iedereen terug voor een nieuw hoofdstuk in BS Zavelput.

Ons jaarthema is “Boeken”.

Lang zullen we lezen!!!

Voor onze nieuwe leerlingen was het een extra spannende en fijne dag.

Juf Angelique verhuisde en ook juf Yasmin, juf Anja en juf Aurélie vonden een plekje in een andere school.  Bij de opvang wordt juf Sarah vervangen door juf Sabrine.  De organisatie van de klassen vindt u hieronder.

Zoals u reeds hoorde in de media, start het schooljaar in code geel voor de corona-maatregelen.  In het basisonderwijs gaan alle leerlingen in elke kleurcode voltijds naar school.  Wij volgen natuurlijk de instructies van de veiligheidsraad en houden u op de hoogte van gewijzigde maatregelen.  Contacteer ons als u vragen heeft.

Een nieuw schooljaar brengt ook de nodige afspraken en formaliteiten met zich mee. Deze zijn gebundeld in dit boekje. De invulstrookjes moeten ten laatste tegen donderdag 6 september met uw kind terug mee gegeven worden.

Wij wensen al onze leerlingen een goede start en een fijn schooljaar toe!!!

Het Zavelput-schoolteam
An Lefever, directeur

Het schoolteam

Directeur                 An Lefever

Secretariaat            Sylvia Van Geijs

1Ka                 Juf Marijke, juf Mieke

1Kb                Juf Sabine, juf Katleen en juf Aniek

2K                   Juf Nele en juf Aniek, juf Chantal vervangt juf Nele tot Nieuwjaar

3K                  Juf Linsey en juf Katleen

Kinderverzorgster Juf Sabine

1L                  Juf Cecile en juf Emmie

2L                    Meester Joachim en juf Emmie

3L                    Juf Mia en juf Katrien

4L                    Juf Patricia en juf Katrien

5L                    Juf Lisa en meester Geoffrey

6L                   Meester Jan en juf Emmie
Zorgcoördinator                Juf Inge

Lichamelijke opvoeding   Juf Mieke (KS) en meester Geoffrey (LS)

Zedenleer                            Juf Veerle

Katholieke Godsdienst     (wordt nog gezocht)

Protestantse godsdienst Juf Lilian

Islamitische godsdienst   Juf Touria

Opvang                                 Juf Kim, juf Karima en juf Sabrine

Onderhoudspersoneel    Nadia, Karima, Ewa, Youna en Maria
Klusjesman                          Youna

Begeleiders Onderwijscentrum Brussel: Kristien Driljeux en Katrien September

 

 Infoavond

We nodigen u graag uit:

Maandag 7 september 18u15 ouders van de kleuters van 1Kb – 2K en 3K
Dinsdag 8 september 18u15 ouders van de leerlingen van L1 tot L6

Om deze infoavond vlot en veilig te laten verlopen, vragen we u om de kinderen niet mee te brengen, een mondmasker te dragen en afstand te  bewaren van elkaar.  Daarom laten we per gezin ook maar 1 ouder toe in de klas.

Poort

We houden de poort aan de straat steeds gesloten, ook ’s ochtends, ’s avonds en op woensdagnamiddag.

Smartschool

U krijgt informatie, brieven en foto’s via ons afgesloten smartschoolplatform.  Enkel personeelsleden, leerlingen en ouders of voogd van leerlingen van de school kunnen deze informatie en foto’s zien.

Vanaf dit jaar geven we alle info zoveel mogelijk digitaal via smartschool.  Enkel als u bij de strookjes aanduidt dat u de info nog op papier wil ontvangen, maken we hiervoor kopies.

Brieven of folders die we van externen krijgen of brieven met invulstrookjes geven we wel mee via de boekentas.

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen voor smartschool in een aparte brief een login voor elke ouder met elk een ander paswoord.

Voor de andere ouders blijft hun login en paswoord hetzelfde als vorig jaar.

Wachtwoord vergeten ? Contacteer de directie.

Privacy-wetgeving

Via strookje 7 laat u ons weten welke foto’s wij mogen nemen en welke we mogen gebruiken voor smartschool (gesloten omgeving), de website (open omgeving) of andere publicaties.

Ik wil u dan ook vragen om de privacykeuze van andere ouders te respecteren en zelf geen foto’s waar andere kinderen op staan te verspreiden via sociale media / internet zonder hun toestemming!

Meer toelichting over het bewaken van de privacy vindt u in ons schoolreglement.

Schoolreglement

Het schoolreglement werd aangepast volgens de nieuwe regelgeving.

U vindt het schoolreglement hier: http://schoolreglement.g-o.be/r/8_110676-1/?year=2020

U vindt de link ook in smartschool bij de “Algemene info voor ouders”. Als u echter toch graag een papieren versie ontvangt, dan kan u die verkrijgen via de school.

Opdat uw kind officieel in onze school zou ingeschreven zijn, vragen wij uw instemming met het pedagogisch project van het GO! en het schoolreglement van 2020-2021  door het strookje 6 in te vullen (per kind!!) en ten laatste donderdag 6 september aan de meester of juf terug te bezorgen.

Schoolkalender

Net als vorig jaar gaan wij samen met het oudercomité een mooie schoolkalender maken met daarop alle relevante data zoals vakantieperiodes, oudercontacten, feesten,…  en deze te koop aanbieden.

De foto’s worden getrokken op maandag 14 september.  Uw kind mag zich die dag verkleden in een personage van zijn of haar lievelingsboek.

Studie- en huiswerkbeleid

Wij voorzien huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag.

L1 van 16u tot 16u30

L2 tot L6 van 16u30 tot 17u00

De leerlingen 1ste, 2de,  3de en 4deleerjaar die op school blijven gaan hier verplicht naartoe, de kinderen van het 5de en 6de leerjaar moeten zelf leren plannen en inschatten wanneer zij hun taken maken en lessen voorbereiden en kiezen er dus zelf voor of zij gebruik maken van de studie of niet. Hun aanwezigheid in de studie wordt bevestigd (naar de ouders toe) met een handtekening van de huiswerkbegeleider in het agenda.

De kleuters en de leerlingen van de lagere die niet naar de studie gaan, blijven op de speelplaats onder het toezicht van de overige opvoeders.

Kosteloos onderwijs

Alle materialen, die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, zullen door de school ter beschikking gesteld worden.

Dit wil zeggen dat meetinstrumenten, agenda, handboeken, werkboeken, kopieën, tekenmateriaal, basispakket schrijfgerief, knutselmateriaal, … door de school worden aangekocht en ter beschikking gesteld.

U hoeft dus bovenstaande dingen niet te kopen voor uw kind, maar als u dat wenst, mag u dit wel doen.

Wij als school geven deze materialen gratis in bruikleen aan de kinderen.

Echter, bij verlies of beschadiging ervan, vorderen wij het aankoopbedrag van het beschadigde of verloren materiaal terug (zie ook schoolreglement).

Warme maaltijden

Volgens de maatregelen tegen covid-19 bieden wij warme maaltijden aan bij code groen, geel en oranje.  Enkel bij code rood zijn de kinderen verplicht hun boterhammen mee te brengen.  Wij laten u dit dan tijdig weten.

Bij de aanvang van het schooljaar deelt u ons mee wat uw kind zal verbruiken: melk, chocomelk, soep en/of middagmaal (zie strookje 1). Deze keuze kan gewijzigd worden via een melding bij de secretariaatsmedewerker. De wijziging zal ingaan vanaf de daaropvolgende maand.

Wanneer uw kind afwezig is, zal de maaltijd van de eerste dag afwezigheid aangerekend worden.  Bij afwezigheden langer dan één dag zullen de volgende maaltijden niet aangerekend worden indien u de school ten laatste de 2de dag van afwezigheid verwittigt vóór 9u00.  Dit kan telefonisch, via smartschool naar de directeur of via mail (secretariaat@zavelput.be)

Prijzen maaltijden en dranken

Warme maaltijd kleuters: € 2,91

Warme maaltijd lagere:  € 3,33

Vegetarische maaltijd kleuters: € 3,28

Vegetarische maaltijd lagere: € 3,70

Soep: € 0,62

 

Melk: € 0,35

Chocomelk: € 0,40

Fruit op school

Om 10u30 kunnen de kinderen enkel fruit eten als tussendoortje.

Voor de prijs van 45 euro krijgt een kind van de lagere school vanaf  28 september 2020 tot vrijdag 18 juni 2020, 4 maal per week een stuk fruit.  Wie vorig jaar reeds fruit kocht via de school krijgt een compensatie van €13 en betaalt dus €32

Op woensdag wordt er geen fruit geleverd en moeten de kinderen hun fruit dus van thuis meebrengen.

Inschrijven kan via strookje 4.

De kinderen die geen fruit aankopen via de school, brengen alle dagen hun fruit mee van thuis (zie schoolreglement). Kleuters brengen alle dagen zelf hun fruit mee, liefst al gesneden, in een goed afsluitbaar doosje.

Tot 28 september en vanaf 21 juni wordt er van alle kinderen verwacht dat zij hun fruit meebrengen van thuis. Koeken zullen in de boekentas blijven tot 15u30.

Sportsnack

Om organisatorische redenen bieden wij dit jaar geen naschoolse sport aan.

Buitenschoolse opvang

Het werkingsreglement van Gibbon vzw kan u lezen op onze website www.zavelput.be  bij “Opvang” -> “reglement” of op smartschool bij algemene info voor ouders.  Door strookje 8  te ondertekenen, verklaart u dit werkingsreglement gelezen te hebben en gaat u akkoord met de volledige inhoud ervan.   Wenst u toch nog een papieren versie, dan kan u die verkrijgen via de school.

Opvang van 7u00u tot 8u50, van 12u40 tot 13u50 en van 15u30 tot 18u00 

Op het einde van iedere maand zal u een factuur ontvangen waarin wij u het totale bedrag van de voorbije maand zullen aanrekenen.

De facturen voor de opvang dienen betaald te worden op het nummer 733-0476342-05, GIBBON – BS Zavelput, Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere.

Tarieven:

Ochtendtoezicht € 1,20 / week
Middagtoezicht € 0,25 / dag
Avondtoezicht: aangerekend per begonnen uur vanaf een kwartier na einde van de lessen € 0.75 / half uur
Toezicht  op woensdagnamiddag € 0.75 / half uur
Kindvrije dagen € 5,50 / halve dag

Verjaardagen op school

Vaak trakteren jarige kinderen hun klasgenoten op een lekkere cake, taart of iets dergelijks. Snoep, kauwgom en chips zijn verboden op onze school, ook tijdens verjaardagen. Misschien wilt u echter wel iets blijvends voor de klas geven als aandenken aan de verjaardag van uw kind zoals een boek, een leuk spelletje, ….  Uw kind en de andere kinderen van de klas hebben er gedurende de rest van het schooljaar plezier van en nog vele jaren erna!

Indien u zo een klasgeschenkje wenst aan te kopen, kan u eventueel bij de leerkracht terecht voor een suggestielijst.

Ook tijdens corona-tijden kan u – als u wenst – een tractatie meebrengen naar de school.  Hou dan rekening met volgende maatregelen :

Verloren kledij – brooddozen – …

Verloren spullen worden verzameld aan de inkom van het hoofdgebouw.  Kom hier geregeld eens naar kijken.  Achtergebleven stukken worden gedoneerd aan een goed doel.

Tip: noteer de naam van je kind op brooddozen, drinkbussen, jassen, truien, turnkledij…!

Mobiliteit in de buurt van de school

Omwille van de veiligheid voor de kinderen geldt zone 30.  Het voetpad en zebrapad moeten steeds vrij blijven voor de voetgangers.  Hou er ook rekening mee dat het verboden is om uw wagen te parkeren vóór een garage!

Kom indien mogelijk zonder wagen naar de school of parkeer uw wagen in een aanpalende straat, zo maakt u de Hoogveldlaan en Gulden Koornstraat veiliger voor onze leerlingen.  Laat uw kind de fiets steeds op slot leggen in onze fietsenstalling!

De scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, zwembeurten,…). Het 3de leerjaar zwemt gratis.

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 90 euro in het lager onderwijs. Het resterende bedrag van vorig schooljaar zal automatisch afgetrokken worden van de factuur voor dit jaar.

De minder scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd.  Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderijklassen, …

Aangepast bedrag volgens de gezondheidsindex : De minder scherpe maximumfactuur wordt begrensd op 0 euro voor een kleuter en 445 euro voor een kind van de lagere school en dit voor de volledige duur van het lager onderwijs.

 Wij hebben dit jaar GWP’s gepland en houden u op de hoogte of deze kunnen doorgaan of niet, afhankelijk van de evolutie van Covid19.  U vindt de data van de GWP’s voor de lagere school in de kalender.

Sportkledij:  turn-t-shirt van de school (verplicht) :  10,00 €

Belangrijke data schooljaar 2020-2021

Dinsdag 1 september 2020 Eerste schooldag
Maandag 7 september 2020 Infoavond voor 1Kb – 2K en 3K om 18u15
Dinsdag 8 september 2020 Infoavond voor L1-2-3-4-5-6 om 18u15
Maandag 14 september 2020 Foto’s schoolkalender : Leerlingen verkleden zich in een personage van hun lievelingsboek
Maandag 14 – zondag 20 september 2020 Week van de mobiliteit
Woensdag 7 oktober 2020 Pedagogische studiedag, opvang van 8 tot 16u
Zondag 11 – zondag 18 oktober 2020 Week van het bos
Donderdag 29 oktober 2020 Rapport 1 + oudercontact lagere school
Maandag 2 – vrijdag 6 november 2020 Herfstvakantie
Woensdag 11 november 2020 Verlof: Wapenstilstand
Zaterdag 28 november 2020 Schoolfeest in de gemeentelijke feestzaal
Donderdag 17 december 2020 Rapport 2 + oudercontact hele school
Maandag 21 december 2020 – vrijdag 1 januari 2021 Kerstvakantie
Dinsdag 9 februari 2021 Safer Internet Day en Dikke Truiendag
Maandag 15 – 19 februari 2021 Krokusvakantie
Woensdag 17 – vrijdag 19 maart 2021 GWP L3 – L4 : zeeklassen
Donderdag 1 april 2021 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 5 – vrijdag 16 april 2021 Paasvakantie
Woensdag 21 april 2021 Buitenspeeldag
Woensdag 21 – vrijdag 23 april 2021 GWP L1 – L2 : ponyklassen
Woensdag 12 mei 2021

Donderdag 13 mei 2021

Vrijdag 14 mei 2021

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 24 mei 2021

Dinsdag 25 mei 2021

Woensdag 26 mei 2021

Verlof : Pinkstermaandag

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Facultatieve verlofdag, geen opvang

Zaterdag 29 mei 2021 Schoolfeest
Maandag 31 mei – vrijdag 4 juni 2021 GWP L5 – L6 : avonturenklassen
Donderdag 24 juni 2021 Rapport 4 en oudercontact hele school
Maandag 28 juni 2021 Proclamatie L6
Laatste schooldag : dinsdag 29 juni 2021 School eindigt dinsdag om 15u30
Woensdag 30 juni Administratieve verlofdag

Er zullen nog 2 halve dagen gepland worden voor een pedagogische studiedag.  Wij laten u zo snel mogelijk weten wanneer die doorgaan.

Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school

(Enkel terug te bezorgen indien medicatie moet toegediend worden op school)

 

Naam van de leerling:                 ………………………………………………………………………….………..

 

Naam van de medicatie:              ………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Dosis:                                              ……………………………………………………………………………………

 

Toedieningswijze:                        ……………………………………………………………………………………

 

Tijdstip van toediening:               ……………………………………………………………………………………

 

Periode van toediening:              van ………………….. tot …………..………… (datum)

 

Bewaringswijze van het geneesmiddel:              ……………………………………………………………………….

 

Tijdstip van toediening op school:…………………………………………………………………………….……

 

Stempel en handtekening arts                                             Handtekening ouder(s)/voogd