Nieuwsbrief 1

Deze ochtend sprongen we goedgemutst het nieuwe schooljaar in.

Met veel goesting gingen onze leerkrachten en leerlingen naar de klas.

Voor onze nieuwe leerlingen was het een extra spannende en fijne dag.

Welkom!

Meester Rémy, juf Lieve en meester Anthony konden hun lesuren bij ons jammer genoeg niet meer combineren met hun andere scholen.  Wie hen zal vervangen leest u op de volgende pagina.

Er is nog een nieuwe juf die indien nodig afwezige leerkrachten zal vervangen en daarnaast zal helpen in de verschillende klassen: juf Yasmin.

Juf Kim kreeg een flinke zoon Jesse en komt terug werken in januari.  Meester Joachim stapte deze zomer in het huwelijksbootje.  Proficiat allebei!

Een nieuw schooljaar brengt ook de nodige afspraken en formaliteiten met zich mee. Deze zijn gebundeld in dit boekje.

De invulstrookjes moeten ten laatste tegen donderdag 6 september met uw kind terug mee gegeven worden.

Wij wensen al onze leerlingen een goede start en een fijn schooljaar toe!!!

De leerkrachten van het Zavelput-schoolteam
An Lefever, directeur

 

Het schoolteam

Directeur                 An Lefever

Secretariaat            Sylvia Van Geijs

1Ka                 Juf Marijke en juf Aniek

1Kb                Juf Sabine en juf Katleen

2K                   Juf Nele en juf Aniek

3K                  Juf Linsey en juf Katleen

Kinderverzorgster Juf Sabine

1L                  Juf Stefanie en juf Emmie

2L                    Meester Joachim en juf Emmie

3L                    Juf Mia en juf Alisson

4L                    Juf Katrien en juf Patricia

5L                    Juf Lisa en juf Patricia

6L                   Juf Angelique en juf Patricia

Zorgcoördinator                Juf Inge

Lichamelijke opvoeding   Juf Mieke (KS-L1-L3) en meester Geoffrey (L2-L4-L5-L6)

Zedenleer                            Juf Veerle

Katholieke Godsdienst     Juf Anja

Protestantse godsdienst Meester Karel

Islamitische godsdienst   Juf Touria

Opvang                                 Kim (vanaf januari), Karima en Katty

Onderhoudspersoneel    Nadia, Karima, Ewa, Youna en Maria
Klusjesman                          Youna

Begeleiders Onderwijscentrum Brussel: Kristien Driljeux en Katrien September

Infoavond op maandag 10 september

Om 18u15 nodigen we de ouders uit van de kinderen uit van de KLEUTERSCHOOLJuf Marijke zal ook aanwezig zijn voor ouders die haar nog wensen te spreken.

Om 19u30 worden alle ouders verwacht op onze speelplaats om informatie en afspraken op schoolniveau te verkrijgen van de directie.

Om 20u kunnen de ouders van de LAGERE SCHOOL de leerkrachten dan volgen naar de klas.    Het einde wordt voorzien rond 21u.

Om deze infoavond vlot te laten verlopen, vragen we u om de kinderen niet mee te brengen.

Smartschool

Vanaf dit schooljaar bezorgen wij u informatie, brieven en foto’s via ons afgesloten smartschoolplatform.  Enkel personeelsleden, leerlingen en ouders van de school kunnen deze informatie en foto’s zien.  U krijgt in een aparte brief een login voor elke ouder met elk een ander paswoord.

Via strookje 7 laat u ons weten welke foto’s wij mogen nemen en welke we mogen gebruiken voor smartschool (gesloten omgeving), de website (open omgeving) of andere publicaties.

Ik wil u dan ook vragen om de privacykeuze van andere ouders te respecteren en zelf geen foto’s waar andere kinderen op staan te verspreiden via sociale media / internet zonder hun toestemming.

Kleur van de mededelingen

We geven ook nog informatie mee via brieven.  Om u te helpen gebruiken we verschillende kleuren papier voor onze brieven :

Info van BS Zavelput: op wit papier

Info van het oudercomité: op geel papier

Schoolreglement

Het schoolreglement werd aangepast volgens de nieuwe regelgeving en kreeg een nieuwe lay-out.  U vindt het schoolreglement hier: http://schoolreglement.g-o.be/r/8_110676-1/?year=2018

U vindt de link ook op onze website www.zavelput.be  bij “Weetjes” -> “Reglement”. Als u echter toch graag een papieren versie ontvangt, kan dit door een nota te schrijven in de agenda of een briefje te geven aan de leerkracht of het secretariaat.

Opdat uw kind officieel in onze school zou ingeschreven zijn, vragen wij uw instemming met het pedagogisch project van het GO! en het schoolreglement van 2018-2019  door het strookje 6 in te vullen (per kind!!) en ten laatste donderdag 6 september aan de meester of juf terug te bezorgen.

Schoolkalender

Net als vorig jaar gaan wij samen met het oudercomité een mooie schoolkalender maken met daarop alle relevante data zoals vakantieperiodes, oudercontacten, feesten,…  en deze te koop aanbieden.

Studie- en huiswerkbeleid

Wij voorzien huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag.

L1 van 16u tot 16u30

L2 tot L6 van 16u30 tot 17u00

De leerlingen 1ste, 2de,  3de en 4deleerjaar die op school blijven gaan hier verplicht naartoe, de kinderen van het 5de en 6de leerjaar moeten zelf leren plannen en inschatten wanneer zij hun taken maken en lessen voorbereiden en kiezen er dus zelf voor of zij gebruik maken van de studie of niet. Hun aanwezigheid in de studie wordt bevestigd (naar de ouders toe) met een handtekening van de huiswerkbegeleider in het agenda.

De kleuters en de leerlingen van de lagere die niet naar de studie gaan, blijven op de speelplaats onder het toezicht van de overige opvoeders.

Kosteloos onderwijs

Alle materialen, die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, zullen door de school ter beschikking gesteld worden.

Dit wil zeggen dat meetinstrumenten, agenda, handboeken, werkboeken, kopieën, tekenmateriaal, basispakket schrijfgerief, knutselmateriaal, … door de school worden aangekocht en ter beschikking gesteld.

U hoeft dus bovenstaande dingen niet te kopen voor uw kind, maar als u dat wenst, mag u dit wel doen.

Wij als school geven deze materialen gratis in bruikleen aan de kinderen.

Echter, bij verlies of beschadiging ervan, vorderen wij het aankoopbedrag van het beschadigde of verloren materiaal terug (zie ook schoolreglement).

Warme maaltijden

Bij de aanvang van het schooljaar deelt u ons mee wat uw kind zal verbruiken: melk, chocomelk, soep en/of middagmaal (zie strookje 1). Deze keuze kan gewijzigd worden via een melding bij de secretariaatsmedewerker. De wijziging zal ingaan vanaf de daaropvolgende maand.

Wanneer uw kind afwezig is, zal de maaltijd van de eerste dag afwezigheid aangerekend worden.  Bij afwezigheden langer dan één dag zullen de volgende maaltijden niet aangerekend worden indien u de school ten laatste de 2de dag van afwezigheid verwittigt vóór 9u00.

Fruit op school

Om 10u30 kunnen de kinderen enkel fruit eten als tussendoortje.

Voor de prijs van 40 euro krijgt ieder kind van de lagere school vanaf 1 oktober 2018 tot 21 juni 2019, 4 maal per week een stuk fruit. 

Op woensdag wordt er geen fruit geleverd en moeten de kinderen hun fruit dus van thuis meebrengen.

Inschrijven kan via strookje 4.

De kinderen die geen fruit aankopen via de school, brengen alle dagen hun fruit mee van thuis (zie schoolreglement). Kleuters brengen alle dagen zelf hun fruit mee, liefst al gesneden, in een goed afsluitbaar doosje.

Tot oktober wordt er van alle kinderen verwacht dat zij hun fruit meebrengen van thuis. Koeken zullen in de boekentas blijven tot 15u30.

Sportsnack

Ook dit schooljaar kunnen kinderen vanaf 2K naschools sporten in onze turnzaal.  Juf Soraya geeft omnisport op donderdag aan de kleuters en meester Koen op vrijdag aan de lagere school.  Inschrijven kan via strookje 5.

Bewakingsgeld

Op het einde van iedere maand zal u een factuur ontvangen waarin wij u het totale bedrag van de voorbije maand zullen aanrekenen. De bedragen voor het schooljaar 2018-2019 vindt u in het schoolreglement.  De tarieven vindt u eveneens in deze nieuwsbrief.

De facturen voor de opvang dienen betaald te worden op het nummer 733-0476342-05, GIBBON – BS Zavelput, Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere.
Het vernieuwde werkingsreglement van Gibbon vzw kan u lezen op onze website www.zavelput.be  bij “Opvang” -> “reglement”.  Door strookje 9 te ondertekenen, verklaart u dit werkingsreglement gelezen te hebben en gaat u akkoord met de volledige inhoud ervan.   Wenst u toch nog een papieren versie, dan kan u die verkrijgen via de school.

Verjaardagen op school

Vaak trakteren jarige kinderen hun klasgenoten op een lekkere cake, taart of iets dergelijks. Snoep, kauwgom en chips zijn verboden op onze school, ook tijdens verjaardagen. Misschien wilt u echter wel iets blijvends voor de klas geven als aandenken aan de verjaardag van uw kind zoals een boek, een leuk spelletje, ….  Uw kind en de andere kinderen van de klas hebben er gedurende de rest van het schooljaar plezier van en nog vele jaren erna!

Indien u zo een klasgeschenkje wenst aan te kopen, kan u eventueel bij de leerkracht terecht voor een suggestielijst.

Verloren kledij – brooddozen – …

Verloren spullen worden verzameld aan de inkom van het hoofdgebouw.  Kom hier geregeld eens naar kijken.  Achtergebleven stukken worden gedoneerd aan een goed doel.

Tip: noteer de naam van je kind op brooddozen, drinkbussen, jassen, truien, turnkledij…!

Mobiliteit in de buurt van de school

Omwille van de veiligheid voor de kinderen geldt zone 30.  Het voetpad en zebrapad moeten steeds vrij blijven voor de voetgangers.  Hou er ook rekening mee dat het verboden is om uw wagen te parkeren vóór een garage!

Kom indien mogelijk zonder wagen naar de school of parkeer uw wagen in een aanpalende straat, zo maakt u de Hoogveldlaan en Gulden Koornstraat veiliger voor onze leerlingen.  Leg steeds de fiets van je kind op slot in onze fietsenstalling!

Ook dit jaar hebben we extra aandacht aan de verkeersveiligheid en mobiliteit rondom de school.

De scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, zwembeurten,…). Het 3de leerjaar zwemt gratis.

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 85 euro in het lager onderwijs.

De minder scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd.  Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderijklassen, …

Aangepast bedrag volgens de gezondheidsindex : De minder scherpe maximumfactuur wordt begrensd op 0 euro voor een kleuter en 435 euro voor een kind van de lagere school en dit voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Alle klassen van de lagere school gaan dit jaar in februari op sportklassen in Herentals.  U vindt de exacte data in onze jaarkalender.  Meer info krijgt u van de leerkrachten tijdens de infoavond.

Prijzen maaltijden en dranken

Warme maaltijd kleuters: € 2,80

Warme maaltijd lagere:  € 3,20

Vegetarische maaltijd kleuters: € 3,15

Vegetarische maaltijd lagere: € 3,55

Soep: € 0,60

 

Melk: € 0,35

Chocomelk: € 0,40

Buitenschoolse opvang

Opvang van 7u00u tot 8u50, van 12u40 tot 13u50 en van 15u30 tot 18u00

Tarieven:

Ochtendtoezicht € 1,20 / week
Middagtoezicht € 0,25 / dag
Avondtoezicht: aangerekend per begonnen uur vanaf een kwartier na einde van de lessen € 0.75 / half uur
Toezicht

op woensdagnamiddag

€ 0.75 / half uur
Kindvrije dagen € 5,50 / halve dag

Sportkledij:

turn-t-shirt van de school (verplicht) :  10,00 €

Belangrijke data schooljaar 2018-2019

Maandag 3 september 2018 Eerste schooldag
Maandag 10 september 2018 Infoavond
Maandag 17 – vrijdag 21 september 2018

Dinsdag 18 september

Donderdag 20 september

Week van de mobiliteit

 

Strapdag : Naar school zonder auto

Profietsiat L5 en L6

Dinsdag 9 oktober 2018 Scholenveldloop LS
Zondag 14-zondag 21 oktober 2018 Week van het bos
Vrijdag 20 oktober Halloweentocht
Donderdag 25 oktober 2018 Rapport 1 + oudercontact lagere school
Maandag 29 oktober – vrijdag 2 november 2018 Herfstvakantie
Zaterdag 17 november 2018 Schoolfeest in de gemeentelijke feestzaal
Donderdag 20 december 2018 Rapport 2 + oudercontact hele school + infoavond secundair onderwijs + kerst-4-uurtje
Maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019 Kerstvakantie
Woensdag 6 februari 2019 Facultatieve verlofdag, wel opvang
Maandag 11 – woensdag 13 februari

Maandag 11 – vrijdag 15 februari 2019

Sportklassen L1 – L2

Sportklassen L3 – L4 – L5 – L6

Maandag 4 – vrijdag 8 maart 2019 Krokusvakantie
Vrijdag 22 maart 2019 Fuif
Donderdag 4 april 2019 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 8 – maandag 22 april 2019 Paasvakantie
Woensdag 1 mei 2019

Donderdag 2 mei 2019

Vrijdag 3 mei 2019

Verlof: Feest van de arbeid

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Pedagogische studiedag, wel opvang

Zaterdag 25 mei 2019 Schoolfeest
Woensdag 29 mei 2019

Donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 10 juni 2019 Verlof : Pinkstermaandag
Dinsdag 25 juni

Woensdag 26 juni

Oudercontact

Proclamatie L6

Laatste schooldag : vrijdag 28 juni 2019 School eindigt om 12u30, ’s namiddags is er geen opvang !

 Opgelet : er komt nog 1 pedagogische studiedag bij die we zullen plannen op  een woensdag!

Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie

 

Beste ouder(s),

De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie op school toe te dienen. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:

 

•        vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden toegediend

•        is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen en ons te bezorgen

•        het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is toegediend.

 

Met vriendelijke groet,

An Lefever

Directeur

 

 

 

 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school(Enkel terug te bezorgen indien medicatie moet toegediend worden op school)

 

Naam van de leerling:                 ………………………………………………………………………….………..

 

Naam van de medicatie:              ………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

Dosis:                                              ……………………………………………………………………………………

 

Toedieningswijze:                        ……………………………………………………………………………………

 

Tijdstip van toediening:               ……………………………………………………………………………………

 

Periode van toediening:              van ………………….. tot …………..………… (datum)

 

Bewaringswijze van het geneesmiddel:              ……………………………………………………………………….

 

Tijdstip van toediening op school:…………………………………………………………………………….……

 

 

Stempel en handtekening arts                                             Handtekening ouder(s)