Nieuwsbrief 3

Warmste week

De acties op vrijdag ten voordele van het steunpunt kinderepilepsie lopen goed.  Nu vrijdag voorzien we een soepverkoop en de verkoop van vriendschapsbandjes.  Vrijdag 21 december zullen een aantal leerlingen van L3 tattoos tekenen bij diegenen die dat willen.  Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Personeel

Juf Marijke is voor enkele weken in ziekteverlof.  Haar klasje wordt opgevangen door juf Yasmin.  Vanaf half januari zullen juf Marijke en juf Yasmin wellicht elk halftijds in de peuterklas staan.

Na de kerstvakantie komt juf Kim terug voor de naschoolse opvang.

Juf Emmie volgt momenteel een cursus veiligheid en neemt samen met de directie de veiligheidscontroles en opvolging voor haar rekening.

Oudercontact

Volgende week  voorzien wij een oudercontact  in al  de klassen.  U krijgt van de klasleerkracht een briefje om hiervoor in te schrijven.

Het oudercontact van de peuterklas wordt verzet naar eind januari.

De infoavond voor de instappers gaat wel door op 20 december.

Belangrijke data   

Donderdag 20 december 2018 Rapport 2 + oudercontact hele school

+ infoavond secundair onderwijs

+ kerst-4-uurtje

Maandag 24 december 2018 – vrijdag 4 januari 2019 Kerstvakantie
Woensdag 6 februari 2019 Facultatieve verlofdag, wel opvang
Maandag 11 – woensdag 13 februari

Maandag 11 – vrijdag 15 februari 2019

Sportklassen L1 – L2

Sportklassen L3 – L4 – L5 – L6

Maandag 4 – vrijdag 8 maart 2019 Krokusvakantie
Vrijdag 22 maart 2019 Fuif
Donderdag 4 april 2019 Rapport 3 + oudercontact lagere school
Maandag 8 – maandag 22 april 2019 Paasvakantie
Woensdag 1 mei 2019

Donderdag 2 mei 2019

Vrijdag 3 mei 2019

Verlof: Feest van de arbeid

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Pedagogische studiedag, wel opvang

Zaterdag 25 mei 2019+ Schoolfeest
Woensdag 29 mei 2019

Donderdag 30 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

Facultatieve verlofdag, wel opvang

Verlof : Hemelvaartsdag

Verlof : Brugdag

Maandag 10 juni 2019 Verlof : Pinkstermaandag
Dinsdag 25 juni

Woensdag 26 juni

Oudercontact

Proclamatie L6

Laatste schooldag : vrijdag 28 juni 2019 School eindigt om 12u30,

’s namiddags is er geen opvang !

Nieuwjaarsbrieven           

 

In december worden in de klas nieuwjaarsbrieven gemaakt.  Voor alle leerlingen wordt 1 nieuwjaarsbrief gratis aangeboden. Als u meer nieuwjaarsbrieven wenst (voor oma en opa, meter, bonpapa,…) kan u deze aankopen aan € 0,80 per brief.  Noteer op onderstaand strookje welke aanspreektitel bovenaan de brief mag staan en wij zorgen voor de rest.  Geef het geld vrijdag 14 december in een gesloten omslag met de naam van je kind er op af aan de leerkracht.

 

————————————————

————————————————

 

Ik, ouder van ……………………………………………………………… uit klas……………

Bestel ………. (aantal) nieuwjaarsbrieven en bezorg het geld aan de leerkracht of het secretariaat.

Gelieve de aanspreektitel te noteren voor de nieuwjaarsbrief : mama en papa, oma en opa, bobonne, peter,…

 

  1. ………………………………………………………………………………….………………Gratis
  2. ……………………………………………………………………………………………… €  0,80
  3. …………………………………………………………………………………………..…. €  0,80
  4. ………………………………………………………………………………………..……. €  0,80
  5. ……………………………………………………………………………………………… €  0,80

Totaal : € ………………

 

Handtekening