Nieuwsbrief 4

Personeel

Juf Kim nam nog een maand extra verlof en komt terug vanaf maandag 28 januari.  Juf Leni vervangt haar.

Meester Karel (protestantse godsdienst) gaat werken buiten het onderwijs.  Hij wordt vanaf deze week vervangen door juf Aurélie Jacob.

Aanpassing prijs maaltijden

De laatste aanpassing van de maaltijdprijzen van onze centrale keuken Agape dateert ondertussen van 1 september 2012.

Om tegemoet te komen aan de stijgende prijzen van energie en grondstoffen, besliste de Raad van Bestuur van Scholengroep Brussel op 24 oktober 2018 de maaltijdprijzen als volgt te verhogen met ingang van 1 januari 2019:

VERBRUIKERSGROEP MAALTIJDPRIJS 2018 MAALTIJDPRIJS 2019
KDV € 1,70 € 1,80
Kleuter € 2,80 € 2,91
Lager onderwijs € 3,20 € 3,33
Soep € 0,60 € 0,62
Vegetarisch Supplement van € 0,37

Op tijd naar school  : vóór 8u50!

We merken dat veel kinderen weer te laat naar school komen.  Wij vinden het belangrijk om tijdig met alle kinderen samen te starten in de klas, zowel bij de kleuters als in de lagere school.

Bij het belsignaal gaan alle kinderen in de rij of in de turnzaal.  Ouders nemen afscheid op de speelplaats.  De kleuterjuffen begeleiden de kleuters met het uitdoen van hun jas.  Er zijn op dat moment liefst geen ouders meer in de gang.

Reservekledij gezocht     

Heb je thuis onderbroekjes, broeken, sokken, … die te klein zijn?  Wij kunnen ze gebruiken om kleuters propere kledij aan te doen indien nodig.

Heeft uw kind reservekledij aan van de school na een ongelukje?  Breng het dan zo snel mogelijk proper gewassen terug naar school! Bedankt!