CLB

Leerlingbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding, kortweg CLB Brussel, ondersteunt de leerlingen, de ouders en alle scholen van de scholengroep met een multidisciplinaire team van meer dan 50 personeelsleden bestaande uit artsen, paramedisch, psycho-pedagogisch en maatschappelijk personeel alsook interculturele bemiddelaars. Het CLB heeft als belangrijkste doel voor ogen: de gezonde en optimale ontwikkeling van elk kind. Dit omvat o.a. preventief medisch onderzoek, advies en informatie over studiekeuze en hulp bij leerproblemen. Het CLB is er voor alle leerlingen, maar jongeren met leer- en opvoedingsproblemen of die opgroeien in moeilijke omstandigheden, krijgen bijzondere aandacht.

CLB Brussel
Centrum voor leerlingenbegeleiding
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem
Tel.: 02 479 25 05
E-mail: info@clbbrussel.be
Website: www.clbbrussel.be