OCB Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel wil de kansen van alle kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten, de kansen om vanuit hun sociale, culturele, talige diversiteit de eindtermen te behalen in een schoolomgeving waar het welbevinden en de betrokkenheid hoog is.

Dit gebeurt via ondersteuning en scholing van schoolteams. Die ondersteuning leidt tot professionaliteitsverhoging van de school, de directie en de leraren en wil de interactie tussen school, ouders en buurt optimaliseren. Het Onderwijscentrum Brussel vormt een extra ondersteuning voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en werkt in afstemming en complementariteit met de reguliere begeleiding. Deze extra ondersteuning kan zich richten op het ontwikkelen van een taalbeleid (ontwikkeling van beleid en ondersteuning van de implementatie), op het implementeren van taalvaardigheidsonderwijs (en ICT), op het leren omgaan met diversiteit en op het verhogen van ouder- en buurtbetrokkenheid. Het Onderwijscentrum Brussel kan ook andere inhouden ondersteunen op basis van evoluerende noden of nieuwe keuzes.