Schoolraad

Net zoals de andere scholen van het gemeenschapsonderwijs, heeft de Zavelput een eigen schoolraad.
De schoolraad heeft volgende wettelijke bevoegdheden :

· Advies aan de directeur inzake :

· Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur van de scholengroep inzake :

· Overleg met de directrice inzake :

De schoolraad is samengesteld uit :

· gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:

· personeelsleden verkozen door het personeel:

· ouders verkozen door de ouders:

· de directeur :