VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt de Brusselse scholen op veel verschillende manieren. Zij voert een netoverschrijdend beleid, complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap.

Basisscholen kunnen beroep doen op heel wat ondersteunende initiatieven van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Op hun website vind je heel wat nuttige informatie ivm cultuur, jeugd, sport, welzijn, gezondheid, gezin, onderwijs en vorming.